Geen categorie

29 april 2018 | Drie jonge blaarkopstieren geprimeerd

De Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen e.o. houdt jaarlijks rond eind april een rondgang om jonge stieren van de leden te beoordelen. De betreffende stieren worden vooraf door de leden aangemeld. Op 28 april ging de commissie...

Meer informatie

18 april 2018 | Nieuwe stierindexen april 2018

Op 4 april werden de nieuwe cijfers van de indexberekeningen gepubliceerd. Rivierduin Rex 1 kreeg voor het eerst een eigen index, en er waren door de rekenmeesters wijzigingen in de berekeningen doorgevoerd die soms tot opmerkelijke cijfers...

Meer informatie

18 april 2018 | Nieuwe roodblaar stier Sander 8

Sinds half april is bij KI Kampen de nieuwe roodblaar stier Sander 8 beschikbaar. Met deze stier erbij heeft KI Kampen momenteel 6 blaarkopstieren op de lijst. Zie: http://www.ki-kampen.nl/stier/sander_8/ Bij Stiereninformatie op deze site...

Meer informatie

29 maart 2018 | Zeldzame dubbeldoelkoeien nog steeds geen aparte status

Het document dat de minister op 29 maart aan de Tweede Kamer voorlegde en publiceerde, doet nog steeds geen recht aan de zeldzame rassen als dubbeldoelkoe in de melkveehouderij. Daarom heeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen een Persbericht...

Meer informatie

19 maart 2018 | Oproep Bio-melkveehouders met fosfaatproblemen

Onderstaand bericht uit Biojournaal vermelden wij graag ter kennisname op de blaarkopsite: Natuurweide en Biohuis doen een oproep aan die melkveehouders bij wie de voortzetting van hun bedrijf momenteel in gevaar is door fosfaatproblemen. Zit uw...

Meer informatie

16 maart 2018 | Interessante en boeiende Blaarkopstudiedag

Op zaterdag 3 maart 2018 werd voor de twaalfde keer de jaarlijkse Blaarkopstudiedag gehouden. Lees het verslag, de korte inleiding, en de interessante en boeiende presentatie van spreker Roelof Jacobi met als titel: 'Met blaarkoppen ondernemen...

Meer informatie

16 februari 2018 | Hoera voor Menka 19, ze is 20 jaar

In november 2016 werd de roodblaar Menka 19 van Johnny en Tina Zuidveld gehuldigd vanwege het feit dat ze 100.000 kg melk had geproduceerd. Ze geeft niet veel melk meer maar Johnny Zuidveld is tolerant naar deze vitale kleine koe. Op 16 februari...

Meer informatie

13 februari 2018 | Aanmelden Blaarkopstudiedag tot 26 februari

Wenst u deel te nemen aan de Blaarkopstudiedag op zaterdag 3 maart? Dan willen wij u erop wijzen dat is zich uiterlijk op 26 februari nog kunt aanmelden. (dan moeten wij het aantal deelnemers aan de maaltijd doorgeven).  Zie De Blaarkopper pag....

Meer informatie

12 februari 2018 | Bertus 13 heeft niet A2A2 maar A1A1

Bij nader onderzoek van DNA van KI-stier Bertus 13 ( CRV ) door Van Haeringen Instituut te Wageningen, is gebleken dat Bertus 13 helaas niet de Bèta Caseïne-factor A2A2 heeft, maar A1A1. In 2015 was de conclusie van het onderzochte DNA (haar, van...

Meer informatie

16 december 2017 | TEKEN de PETITIE voor behoud / bescherming zeldzame rassen

Wilt u ons helpen om de zeldzame rassen zoals de Blaarkop te steunen door het tekenen van onderstaande petitie die het initiatief is van inwoners uit de omgeving van Leiden?   Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk! TEKEN DE...

Meer informatie