9 mei 2017 | Meld nu uw bedrijf voor het ‘Paraplubestand’

Onderstaand de inhoud van het mailbericht dat op 9-5-2017 aan de blaarkophouders is verzonden. Ook raden wij veehouders die dieren van de oude Nederlandse rassen zoals de Blaarkop hebben, maar die wij niet op de lijst van mailberichten hebben staan (en die dus dat mailbericht niet hebben ontvangen) aan, om onderstaande ter harte te nemen en desgewenst uw bedrijf te melden.

Betreft:   BELANGRIJK PARAPLUBESTAND 

Zoals wij ook al eerder aangaven in mailberichten, zal het u niet zijn ontgaan dat er veel gaande is m.b.t. de fosfaatregelgeving en de te verkrijgen bijzondere / uitzonderingspositie voor runderen van de zeldzame rassen zoals de Blaarkop.

Daarbij is ook het zogenaamde ‘Paraplubestand‘ enkele keren genoemd. Die ‘paraplu’ staat voor de ‘bescherming’.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft de regie over het ‘Paraplubestand’ in samenwerking met de RVO. Dit bestand wordt niet ‘automatisch’ gevuld, maar daarvoor is een actie van de individuele houders van de runderen van zeldzame rassen voor nodig om de dieren ‘gevlagd’ te krijgen.

Concrete vraag van de veehouders is dus: ‘Hoe kunnen mijn dieren worden ‘gevlagd’ in het I&R-systeem?

Op de website van de SZH is sinds enkele dagen de benodigde informatie hieromtrent en het INVULSCHERM beschikbaar.
Zie: http://szh.nl/paraplubestand-2/   Als u deze link aanklikt dan komt u op die pagina.

Let op die pagina goed op dit gedeelte in de tekst:

Om dieren te vlaggen in I&R  heeft de SZH nodig van de eigenaren van zeldzame Nederlandse huisdierrassen:

  • NAW-gegevens + postcode (deze moeten identiek zijn aan zoals het bekend is bij de RVO)
  • Telefoon en/of mobiel
  • E-mail
  • UBN
  • Relatienummer (BSR) bij RVO

De eigenaar moet toestemming geven aan de SZH om haar/zijn gegevens van de stamboeken te mogen gebruiken, i.v.m. de wet bescherming persoonsgegevens, voor het paraplubestand.

Deze toestemming kan op 2 manieren:

  • Door via mijnrvo de SZH te machtigen voor meldingen en informatieproducten. In de bijgevoegde handleiding (zie 2017 PARAPLUBESTAND Machtigen-stichting-Zeldzame-Huisdierrassen-RVO) kunt u lezen hoe dat moet.
    LET OP: Verder moeten uw gegevens in het onderstaande formulier worden ingevuld om SZH te informeren dat uw dieren gevlagd kunnen worden. (dus niet het een of het ander, maar allebei deze dingen doen).
  • Door een papieren machtiging aan te vragen via paraplubestand@szh.nl.

Voor vragen en opmerkingen over het project kunnen fokkers en houders terecht bij Peter van Eldik via paraplubestand@szh.nl.

(het betreffende invulformulier staat hieronder op die pagina)

Wij (de Blaarkopstichting en blaarkopverenigingen) hopen dat dit voldoende duidelijkheid geeft omtrent hoe te handelen als veehouder om uw blaarkoppen ‘gevlagd’ te krijgen.

Meerdere blaarkophouders hebben enkele jaren geleden, en daarna, voor de Blaarkopstichting de zogenaamde ‘Toestemmingsverklaring’ ingevuld. Niet iedereen zal zich (meer) bewust zijn of hij/zij dat ooit gedaan heeft, maar u kunt er dus niet vanuit gaan dat dat voldoende was voor het ‘Paraplubestand’ zoals dat nu gevuld moet worden.
Het is dus noodzakelijk dat iedere blaarkophouder bovengenoemde actie uitvoert om ervan verzekerd te kunnen zijn dat zijn/haar blaarkoppen (en evt. andere runderen van de zeldzame rassen) onder de uitzonderingsregeling zullen vallen.
Heel wat veehouders hebben gemengde veestapels, soms met maar een paar blaarkoppen of kruislingen. Die veehouders adviseren wij om zeker ook bovenstaande acties uit te voeren. Dan bent u ervan verzekerd dat ook al is het maar een enkel dier, deze toch onder die regeling valt.
VERGEET NIET om aan te geven om WELK RAS het gaat.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten, namens de Blaarkopstichting en de blaarkopverenigingen,

Zwanet Faber

Ga naar het Geen categorieoverzicht