Projecten met blaarkoppen

Informatie over projecten met blaarkoppen
Er zijn enkele projecten waarbij de Blaarkop een centrale rol speelt. De duur van de projecten varieert. Zodra een project is afgerond is er een projectverslag beschikbaar welke te vinden is onder Rasinformatie e.a.
***************************************************************************************************

Het BIOCOM/KRUIDENIERproject: DE ‘BLAARKOPKETEN’, richt zich op de vermarkting van blaarkopvlees en in de toekomst indien mogelijk ook zuivel. Het project is een samenwerking van diverse partijen. Begeleiding en advies door Ben Barkema, veehouder en adviesbureau Rivierduin G38 advies te Lelystad tel: 06 51914539. Inkoop vee en afmesten onder leiding van Klaas Boeder, Enkhuizen tel: 06 53749539. Kruidenier Foodservices zorgt voor de afzet, terwijl Ruitenburg slagerij voor de vleesverwerking zorgt.
Zie ook de website www.blaarkop.nl en www.blaarkopketen.nl
Sinds september 2011 is er ook de website: www.blaarkopwinkel.nl voor het bestellen van blaarkopproducten.

In het kader van dit project werd door LEI/CREM een Inventarisatie uitgevoerd. Het rapport hiervan kunt u vinden onder submenu ‘Rasinformatie / rapporten ‘.

NIEUWSBRIEF van Biocom/Kruidenier:
In september 2010 werd de eerste nieuwsbrief van het project uitgebracht: Nieuwsbrief_1_sept_2010
In juni 2011 verscheen de tweede nieuwsbrief van het project: Biocom_Kruidenier_Nieuwsbrief_2_juni_2011
In december 2011 verscheen de derde nieuwsbrief van het project: Nieuwsbrief_3_Blaarkopketen_najaar_2011
In september 2012 verscheen de vierde nieuwsbrief van het project:
Nieuwsbrief_4_Blaarkopketen_2012

FOLDER BLAARKOPKETEN: BiocomKruidenier_blaarkopfolder_2011

RAPPORT: ‘Blaarkoppen in te vernatten gebieden’: Businesscase_Blaarkoppen_in_te_vernatten_gebieden

Blaarkopvlees op menu in culinair restaurant Lepels te Schiedam
Zie het filmpje: http://www.business-class.nl/index.php/video/Culinair/572

Artikel in Veeteelt december 2010: VeeteeltBlaarkopUniqueSP2010

Een verhaal over een deelnemer: Nw_Oogst_Blaarkopfan

***************************************************************************************************

In Overijssel is een groep biologische veehouders zonder subsidie aan de slag gegaan met de vermarkting van vlees van runderen van oud-Hollandse rassen die in natuurgebieden zijn opgegroeid.
Als blaarkopveehouder is Jan Broenink uit Langeveen (bij Almelo) één van de voortrekkers.
Voor meer informatie zie: www.natuurboeren.nl
Biologische rundveehouders uit heel Nederland kunnen – indien men dieren in natuurgebieden weidt – desgewenst meedoen. Neem daarvoor contact op met Jan Broenink tel: 06 36083645

***************************************************************************************************

(onderstaand project is inmiddels beëindigd)
Het netwerkproject ‘Versterking Fokkerij van de Groninger Blaarkop’ is een door EU/LNV gesubsidieerd netwerkproject waarbij onderzoek gedaan wordt naar de knelpunten in de blaarkopfokkerij en hoe daarvoor op foktechnisch gebied oplossingen voor gevonden kunnen worden. Het project is eind 2008 van start gegaan en is gekoppeld aan enkele andere netwerkprojecten die verenigd zijn in het project ‘Landschapskoe’. Een participant is het Centrum Genetische bronnen Nederland(CGN/WUR). De projectleider vanuit de Blaarkopstichting is Wim de Wit. In augustus 2009 is een uitgebreide enquete gehouden onder blaarkopveehouders en veehouders die blaarkopstieren gebruiken voor gebruikskruising op HF e.a. De beknopte uitkomsten van deze enquete staan in het bestand: BlaarkopArtikelNetwerkProj Voor meer informatie over het project zie submenu Project Versterking Fokkerij Blaarkop. Zie ook de website www.verantwoordeveehouderij.nl
***************************************************************************************************

In het kader van het Eurecaproject (een onderzoek in Europees verband) is er onderzoek gedaan naar o.a. de stand van zaken bij het blaarkopras. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN/WUR) heeft een belangrijke rol in dit onderzoek gehad. Meer informatie over het Eurecaproject en de uitkomsten kunt u vinden op de website: www.regionalcattlebreeds.eu . Daar kunt oo het uitgebreide Engelstalige verslag van het totale Europese onderzoek vinden (de publicatie ‘Local cattle breeds in Europe’).