HFC Agrarisch Advies

In oktober 2000 heeft Hinke het adviesbedrijf HFCAA opgericht. Ze doet diverse werkzaamheden,  bijvoorbeeld diermanagement advies, artikelen schrijven, projectopdrachten, lesgeven en fotos maken voor publicaties. Kijk bij haar portfolio voor een beknopt overzicht.

Mei beppe har hoed en getten