Tarieven

2017 bedragen in euro’s incl. BTW
Leden en donateurs  
Contributie 65,00
Contributie gezinslid op zelfde adres 32,50
Contributie half jaar (vanaf 1 juli) 45,50
Contributie gezinslid half jaar (vanaf 1 juli) 22,75
Donateurschap vanaf 25,00
   
Paspoort en chip  
Registreren, chippen en paspoort veulens 67,50
Registreren, chippen en paspoort overige paarden 67,50
Vervangend paspoort (tegen inlevering van het oude paspoort) 35,00
Duplicaat paspoort 125,00
Duplicaat geboortebewijs 25,00
   
Registratie  
Op naam zetten Bewijs van Inschrijving gratis
Overschrijving paspoort 12,50
Op verzoek aangetekend retour zenden van paspoort kosten PostNL
Invoeren ontbrekende afstamming 40,00
Aanvraag en registratie stalnaam 54,00
DNA onderzoek 54,00
Kleurentest DNA 60,00
   
Stamboekopname en keuringen  
Stamboekopname merries en ruinen 75,00
Inschrijfgeld keuring merrie/veulen/ruin 10,00
Extra keuring (thuiskeuring) per paard, excl. kilometervergoeding 75,00
Kilometervergoeding per kilometer 0,19
Inschrijfgeld hengstenkeuring nieuw te keuren hengsten (incl. stamboekopname en lineaire score) 100,00
Bij goedkeuring hengsten inschrijven als dekhengst (na voldoen aanvullende veterinaire eisen). 100,00
Herkeuringskosten hengsten 200,00
Inschrijfgeld keuring stamboekhengsten
gratis
Inschrijfgeld rubriek D hengstenkeuring voor goedgekeurde hengsten van buiten het GrP 25,00
Boete te laat inschrijven voor de keuringen (keuringsreglement, art. 30 lid h) 15,00
   
Dekkingen  
Boete te laat ingeleverde dekbon per hengst (na 1 dec.) 100,00
Dekafdracht per hengst vanaf 1 dekking per jaar, ingeleverde dekbonnen zijn leidend 70,00
Vooraf aan te vragen dekvergunning voor niet-goedgekeurde, eigen hengsten 100,00
Afdracht gebruik sperma genenbank t.l.v. merriehouder 35,00
Afdracht gebruik sperma gecastreerde of gestorven hengsten t.l.v. merriehouder 35,00
Afdracht gebruik goedgekeurde hengst van buiten het GrP t.l.v. merriehouder 35,00
   
Onderscheidingen  
Aanvragen van predicaten voor merries, ruinen en hengsten gratis
   
Administratie  
Administratiekosten bij te late betaling, vanaf 2e herinnering 10,00
   
Diensten voor niet-leden  
 Overschrijving paspoort 20,00
Vervangend paspoort (tegen inlevering van het oude paspoort) 45,00
 Op verzoek aangetekend retour zenden van paspoort 7,50 
 Duplicaat paspoort 150,00 

 

Adverteren

 
Verenigingsblad (full colour) een uitgave per jaar  twee uitgaves per jaar
Advertentie 1/4 pagina  50,00 90,00
Advertentie 1/2 pagina,  65,00 125,00
Advertentie 3/4 pagina,   80,00 150,00
Advertentie 1 pagina,  95,00 175,00
 Korting adverteren voor leden in het verenigingsblad:  
1/2 pagina -15,00 -50,00
1 pagina -45,00 -75,00
Keuringsboekjes eenmalig  alle keuringen per jaar
Advertentie staand A5,  25,00 90,00