Stamboekkeuringen

Het is elk jaar weer spannend als de keuringen eraan komen en diverse Groninger paarden strijden om de hoogste titel in hun rubriek. De hengsten hebben hun eigen keuring in februari. In de zomermaanden is het de beurt aan veulens, merries en ruinen. Om de paarden goed tot hun recht te laten komen, moeten ze netjes worden getoiletteerd en voorgebracht. De keuringscommissie plaatst de beste Groninger paarden voorop.

Er wordt gekeurd volgens het keuringsreglement van de vereniging. De keuringscommissie beoordeelt de paarden op bouw, type en beweging. Hoe een paard in het type staat vertelt in hoeverre het ideaalplaatje van een Groninger paard benaderd wordt. Het type is daarom belangrijk voor de fokkerij van het Groninger paard.

Opstellen Ebbe (v. Elgar)
IMG_4975
Ravinus (v. Ravel) heeft een edel hoofd

Veulenkeuring

Fokkers doen hun best om een zo goed mogelijk veulen te fokken. De veulenkeuring is dan ook een spannend moment. Het is afwachten of het oordeel van de keuringscommissie overeenkomt met het eigen oordeel. De keuringscommissie bekijkt elk veulen en beoordeelt of het over de gewenste kwaliteiten beschikt. De veulenkeuring biedt aan fokkers een mooie gelegenheid om hun veulen te vergelijken met andere veulens. En het stamboek krijgt meer informatie over de vererving van de ouders.

Voor veulens is het belangrijk dat ze goed voorbereid zijn op de keuring. Laat uw veulen al jong aan een halster wennen. Daarna kunt u ze leren om netjes mee te lopen aan een halstertouw. Veulens worden samen met hun moeder aan de keuringscommissie gepresenteerd.

Om te beginnen wordt het veulen aan het halster voor de keuringscommissie opgesteld, zodat het op stand beoordeeld kan worden. Voor de beoordeling van de bewegingen wordt het veulen in de ring losgelaten. De merrie wordt aan de hand begeleid. Het is de bedoeling dat het veulen met de merrie meeloopt. 

0741

Stamboekopname

De term stamboekopname is voor sommige mensen verwarrend: het dier is toch al bij het stamboek geregistreerd? Alle veulens moet bij een erkend stamboek worden aangemeld. Ze worden op basis van het stamboekreglement geregistreerd in de veulenboeken (code met een kleine letter, bijv. GrP.s). Dit is iets anders dan stamboekopname.

Volwassen dieren vanaf drie jaar kunnen in het stamboek worden opgenomen. Stamboekopname van merries en ruinen vindt plaats op regionale keuringen. Het paard wordt dan gemeten (stokmaat-borstomvang-pijpomvang), lineair gescoord en beoordeeld in stap en draf op harde bodem. Lineair scoren betekent dat het paard op alle kenmerken die in de keuringsstandaard aan de orde komen, wordt vergeleken met het gemiddelde van de populatie. Voor de eindbeoordeling van een paard telt ook de keuring in de ring mee. 

Als de keuringscommissie een paard stamboekwaardig bevindt, wordt het in het stamboek opgenomen. De stamboekcode verandert dan van kleine letter naar een hoofdletter (GrP.s wordt GrP.S bijvoorbeeld). Het paard kan nu ook onderscheidingen ofwel predicaten behalen.

Hoofdstelnummer
Modelmerrie Festina (v. Lancelot)
Sterruin Martini (v. Meinart)
Lintenmeisjes met linten
Flinstone (v. Farao)

Keuring stamboekpaarden

Exterieurkeuring

Paarden die in het stamboek zijn opgenomen, kunnen ter keuring worden aangeboden. De paarden worden ingedeeld in de verschillende rubrieken:

  • 3-jarige stamboekmerries
  • 4- t/m 7-jarige stamboekmerries
  • 8-jaar en oudere stamboekmerries
  • Stermerries
  • Modelmerries
  • Stamboekruinen

Afhankelijk van het aantal punten dat de keuringscommissie toekent, krijgt het paard een 1e, 2e of 3e premie. De beste paarden uit elke rubriek worden voorop geplaatst en strijden mee om het dagkampioenschap.

Merries en ruinen die op de regionale keuring voldoende punten behalen voor het predicaat ‘ster’ of ‘model’ (alleen merries), krijgen een uitnodiging voor de nationale keuring in augustus. Wanneer ze op de nationale keuring opnieuw voldoende punten behalen, kunnen de eigenaren een predicaat aanvragen bij het stamboekkantoor. Ook veulens, sterruinen, stermerries en modelmerries mogen op de nationale keuring worden gepresenteerd.

Op de nationale keuring strijden de paarden om het felbegeerde nationaal kampioenschap.  

Rubriek ‘bestgaand’

Het is ook mogelijk om een paard op te geven voor de rubriek ‘bestgaand’, zowel aangespannen als onder het zadel. In deze rubrieken beoordeelt de keuringscommissie de aanleg en werkwilligheid van de paarden. De paarden moeten op de linker- en de rechterhand hun bewegingen laten zien. Dit is voor zowel de deelnemers als het publiek een leuk onderdeel. Over het algemeen worden de rubrieken ‘bestgaand’ in de middag aansluitend aan de keuringsrubrieken verreden.