28 februari 2017 | De regeling fosfaatreductie 2017

De regeling fosfaatreductie 2017

16 februari heeft de nieuwe regeling voor fosfaatreductie in 2017 in de Staatscourant gestaan. Hierin blijkt dat ook voor niet melk-producerende bedrijven nu maatregelen zijn ingevoerd. Dit om te voorkomen dat runderen worden verplaatst en op die wijze alsnog op een andere locatie fosfaat blijven produceren.

De regeling geldt voor niet melk-producerende bedrijven met meer dan 5 runderen. Dit op basis van de referentiedatum 15 december 2016, registratie volgens het I&R systeem. Niet melk-producerende bedrijven die meer dan twee dieren aanvoeren na 15 december vallen onder de regeling. Bedrijven die minder aanvoeren maar groeien door eigen aanfok vallen niet onder deze regeling.

Indien meer dan twee dieren zijn aangevoerd mag de gemiddelde veebezetting in gve’s (grootvee-eenheden) niet hoger zijn dan die op 15 december 2016. Ter informatie:

  • Een rund van 0 tot 1 jaar is 0,23 gve
  • Een rund van 1 jaar of ouder dat niet heeft gekalfd is 0,53 gve
  • Een rund dat tenminste eenmaal heeft gekalfd is 1 gve.

Het jaar wordt ingedeeld in vijf periodes: maart en april zijn periode 1, elke twee volgende maanden zijn een volgende periode. Als het gemiddelde aantal dieren in de tweede maand van een periode hoger is dan het aantal GVE op 15 december en er sinds 15 december meer dan twee dieren zijn aangevoerd is het bedrijf een geldsom verschuldigd. De geldsom bedraagt per periode (!) € 480,= per gve boven het referentie aantal op 15 december 2016.

Nogmaals dit geldt alleen bij aanvoer van meer dan twee dieren na 15 december. Het geldt niet bij groei uit eigen aanwas. Bovenstaande geldt voor 2017.

In 2018 treedt het systeem van fosfaatrechten zeer waarschijnlijk in werking. Zodra daar meer duidelijk over is voor ons zoogkoeien houders zal ik daar over berichten.

Op dit moment lijkt het erop dat er fosfaatrechten kunnen komen voor jongvee van Lakenvelders met code 101 en 102. Onze koeien vallen als zoogkoe onder de code 120 en krijgen vooralsnog geen fosfaatrechten. De regeling zoals hierboven beschreven geldt alleen voor 2017. In 2018 geldt de aanvoer regel niet meer en hebben we ons gewoon te houden aan de mestwetgeving, met mogelijk dus fosfaatrechten voor jongvee, maar hoe dat uitgevoerd zou moeten worden daar is nu nog niets over bekend. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Vriendelijke groeten,

Arie Apeldoorn

Ga naar het Nieuwsoverzicht