Stichting Lakenvelder Vlees

Stichting Lakenvelder Vlees

logo lakenveldervlees

Tijdens een studiedag in 2007 stond de vraag centraal hoe melk en vlees van oorspronkelijke rassen een hogere waarde kan krijgen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van streekproducten. Als kansen werden genoemd de betere smaak van traag groeiende rassen, de altijd naar nieuwe producten zoekende horeca, de grote herkenbaarheid van de Lakenvelder, de goede organisatiegraad van de VLR en het groeiende aantal beschikbare runderen. De belangrijkste bedreigingen blijken het versnipperde aanbod en de kwaliteitsborging te zijn

Om hier verder inhoud aan te geven is in juni 2010 de Stichting Lakenvelder Vlees opgericht. De Stichting heeft als taken, met goedkeuring van de VLR, het bewaken van de kwaliteit (van zowel het vlees als wel de raszuiverheid), het promoten en organiseren van de verkoop van het Lakenvelder vlees. Dit alles met als uiteindelijke doel: het in stand houden van de Nederlandse Lakenvelder runderpopulatie en het genereren van meerwaarde voor de fokkers van Lakenvelder runderen

Het eerste project wat de Stichting Lakenvelder Vlees in 2010 heeft opgepakt is het in de markt zetten van Lakenvelder Jong Rundvlees. Een seizoensprodukt wat in het voorjaar geleverd wordt aan met name de (top)horeca. Hierbij worden stierkalveren na een zoogperiode van zo’n 6 maanden centraal afgemest en op een leeftijd van ongeveer 14 maanden geslacht.

Meerwaarde creëren voor Lakenvelder Vlees is enkel mogelijk als wij er ook in slagen om alle vleesdelen tegen een goede prijs (+15%) te kunnen afzetten.

In 2014 is er een overeenkomst gesloten met Smilde Bakery om het voorvoetvlees te gebruiken voor de productie van een exclusief Lakenvelder saucijzenbroodje met een vulling van 100% Lakenvelder Rundvlees, verkrijgbaar bij alle verkooppunten van Bakerstreet en Deli2go (o.a. Shell).

Ook lopen er gesprekken met een grote producent van kroketten. Deze wil met een exclusieve Lakenvelder Kroket op de markt komen. Binnenkort kunnen wij u hierover nader berichten. Uiteindelijk zal deze ontwikkeling zorgen voor een goede en stabiele afzet van Lakenvelder vlees.

Daarnaast wil de Stichting de huis- boerderijverkoop van Lakenvelder Vlees bevorderen. Een aantal leden van de VLR zijn hier inmiddels behoorlijk succesvol mee.

‘Lakenvelder Vlees” is een door de Stichting Lakenvelder Vlees wettig gedeponeerd woord- en beeldmerk. Hierdoor is het niet toegestaan om zonder toestemming van de Stichting Lakenvelder Vlees, onder de naam ‘Lakenvelder Vlees’, vlees of vleesproducten te verkopen of te verhandelen.


SLV erkend

Wie Lakenvelder vlees of vleesproducten wil verhandelen en zich wil conformeren aan de regels van de Stichting Lakenvelder Vlees, kan een licentie aanvragen. U ontvangt dan het officiële schild ‘Erkend leverancier Lakenvelder Vlees’. Daarnaast kunt u rekenen op persoonlijk advies en promotionele ondersteuning en mag men het keurmerk voeren. Het keurmerk geeft afnemers en consumenten de garantie dat ze ook daadwerkelijk vlees kopen wat afkomstig is van raszuivere Lakenvelders.

Door meerwaarde te realiseren ‘snijdt het mes aan twee kanten’. Immers, door een toenemende vraag naar Lakenvelder vlees brengt het lekkere en exclusieve vlees meer op dan regulier rundvlees. Door de vraag naar Lakenvelder vlees te stimuleren zal ook de afzet en prijs van goede raszuivere fokdieren toenemen en ook het aantal Lakenvelders toenemen.

Het mag duidelijk zijn dat wij niet alleen hoeders en beheerders zijn van het cultureel/boeren erfgoed maar ook van een stukje culinair erfgoed.

Voor meer informatie:

info@lakenveldervlees.nl