Actualiteiten

 

Stalbezoek bij Bert Oelen in Schuinesloot oelen6601@gmail.com

Sinds 2013 is Bert lid van de Lotharingerclub  als actief fokker van Klein Lotharinger Zwart. Daarnaast zijn in 2016 de eerste Lotharingerdwergen in de stal gekomen.

Actief met de konijnenhobby bezig zijn is een mooie tegenhanger van de drukke werkzaamheden bij de gemeente en biedt, naast het plezier in de eigen stal, ook veel contacten met collega fokkers op.

Met 2 rassen in de stal vraagt dat een streng en gericht fokbeleid. Bewuste lijnenteelt en selectie op latere leeftijd, zijn hierbij de pijlers waarop Bert zijn fokbeleid heeft gebouwd. Een zeer fraaie korte en volle pels is dan ook een kenmerk van zijn stam Klein Lotharingers.  Bij de Lotharingerdwergen gaat op dit moment vooral de fokaandacht uit naar de schone koptekeningen en verbetering van de achterhanden.

Dat deze gerichte aanpak ook een goede weg naar showsucces is, blijkt wel uit het behaalde resultaat op de Vechtdalshow in Hardenberg gehouden op 12, 13 en 14 oktober 2017, waar het Kampioensdier werd geshowd in de vorm van een jonge Klein  Lotharinger ram met 96 punten .

De Vechtdalshow wordt georganiseerd door de SKTV (stichting kleindieren tentoonstelling Vechtdal) een samenwerking tussen OKPV Ommen en Pels en Pluim Hardenberg. Het betreft een open tentoonstelling.

Vanuit de vereniging Pels en Pluim Hardenberg gaat Bert regelmatig met andere clubleden op bezoek bij de shows in de regio.  Zowel  konijnen- als kippenuitjes zitten hierbij,  waardoor de kleindierhouderij in volle breedte wordt beleefd.  Om gezamenlijk de eigen en andere regionale shows goed te laten verlopen, is actief samenwerken en helpen het motto.  Showbezoek is ook een belangrijk onderdeel van de hobby beleving.  Speciaalclubshows , met veel tekeningdieren,  en de kortdurende shows hebben de voorkeur maar ook de Noordshow in Assen staat geagendeerd.

Bert geeft als tip aan alle fokkers om je aan te melden als schrijver of voorbrenger wanneer je iets wilt leren over het ras. Je moet dan wel voorbereid zijn op een intensieve dag maar je kunt er ook ontzettend veel van opsteken.

Actief in de hobby op velerlei manieren!

 

Fokkersdag Ned. Rijnlander, Japanner en Eksterclub op 12 augustus jl

Door Jan Benninga

Op deze dag waren de lotharingers en hun bazen te gast bij de Ned. Rijnlander, Japanner en Eksterclub. Dus togen wij in alle vroegte richting Laren naar de manege, ook bekend van de landelijke jeugdshow. Onze verwachtingen wat betreft de aantallen lotharingers waren niet bepaald  hooggespannen. De werkelijke aantallen dieren overtroffen verre deze verwachtingen. 69 GrootLoth., 19 klein loth. en 16 loth. dwergen Nederlandse klasse + 15 dieren Europese klasse, het is niet niks. Logischerwijs waren de meeste dieren afkomstig uit de regio, maar ook onze Duitse fokkersvrienden waren present. De dag verliep zeer gemoedelijk en gezellig, hoewel we qua ketering toch beter gewend zijn in Tiel.

Prijswinnaars:

Groot loth. Gerrit Martens met jonge bruine ram van de maand Februari (een dier waar de klasse van afdroop met vooral ook een fantastische kleur, naast natuurlijk dito tekening.

Klein lotharinger Tonny Assinck met isabella ram van januari die vooral uitblonk in type en bouw, naast natuurlijk de overige eigenschappen

lotharinger dwerg Henk Grievink met jonge zwarte ram van februari, een dier waar niet veel meer aan mankeerde.

De Europese klasse werd gewonnen door de Madagascar Lotharinger dwerg van Wolfgang Knuth, een diertje met beste kleur en heldere tekeningsbeelden waaronder twee elleboogvlekjes (maar dat mag).

Persoonlijk vond ik het jammer dat de HEP keuring bij de lotharingers niet openbaar was. Alleen de winnaars werden naar voren gehaald.

Uitslagen:

Fokkersdag Rijnlander-Eksterkonijn en Japannerclub, 12 Augustus te Laren(G)

Groot lotharinger:

A.J. Keppels: 1×93, 2×0, 1×95, 2×92.5.
T. Dondertman: 1×0., 1×94, 1×93, 1×0.
J. Benninga: 2×92.5, 1×95.
H. Heuver: 1×93, 1×92.5, 1×92, 2×95, 1×93.5, 1×91, 1×92, 2×94, 1×93.5, 4×93, 1×92.5, 2×92, 1×91.5
H.G. Eshuis: 1×94, 1×90.5, 1×94.5, 2×94.5, 1×94, 1×93.5.
A. Boers: 1×91.5, 1×92.5, 2×92, 1×91.5, 1×95, 1×94, 3×93, 1×92.5, 2×0.
E. Scharpert: 1×92, 1×95, 1×95.                                                                                                                        H.C. van Ommen: 1×94, 2×93.5, 1×94.5, 1×90.5.
Comb. Beter Laat Dan Nooit: 1×96, 1×95, 2×94, 2×93.5, 1×92.5, 1×92.
Klein Lotharinger:

 1. Vos: 1×94.5, 1×94, 1×93.5.
  B. Oelen: 1×95.5, 1×95.
  H. Nijland: 2×93.5, 1×93, 1×92.5.
  G. Hierink: 1×0.
  H.C. van Ommen: 2xabs.
  L. van Zalk: 1×94.5, 2×93.
  A.J.M. Assinck: 1×95.5, 2×95, 2×94.5.

Lotharinger Dwerg:
H. Grievink: 1×96, 1×95.
G.E.A. Grooten: 1×95, 2×93.5, 1×93.
A. Meinema: 1×96, 1×94.5, 1×93.
G. Mulder: 1×95, 3×94, 1×93.
H. Höfflich: 1×95.5, 1xabs.

Europese klasse:                                                                                                                                                                               H.C. van Ommen: 1xabs.
Comb. Beter Laat Dan Nooit: 1×93.5.
H. Grievink: 1×94.5, 1×94, 1×92.5, 1xabs.
W. Knut: 1×96.6, 1×96, 1×94.5, 1×94.
A.Meinema: 3×94, 2×93.5.

 

 

———————————————————————————————————————————-

De American Checkered Giant

Door Jan Benninga

Het is in dit geval niet in het kader van ‘Wie veel reist kan veel  verhalen’ maar Jaren geleden kreeg ik bezoek van een Engelse keurmeester met in haar gevolg een drietal Amerikanen, waaronder de keurmeester Bob D. Whitman, schrijver van het standaard werk  ‘Domestic rabbits & their histories, breeds over the world’ (2004). En ja liefhebbers onder elkaar en er ontspint zich al snel een geanimeerd gesprek. Volgens Bob lijkt onze Groot lotharinger totaal niet op de American Checkered Giant. Zelf zal ik waarschijnlijk nooit in Amerika komen, maar ik ben altijd geïnteresseerd in hoe de liefhebberij elders beleefd wordt. Door de hedendaagse computer mogelijkheden kun je daarnaast heel makkelijk informatie vergaren. Zo kreeg ik een idee om hier wat over op de Lotharingerclub site te zetten.

Het zal niemand verbazen dat de liefhebberij in Amerika veel groter wordt aangepakt, dat om dieren te showen er enorme afstanden worden afgelegd en anders wordt beleefd dan in Nederland. De drie Amerikanen die mij bezochten hadden allen 400 of meer hokken of eigenlijk is ‘Kooien ‘ een betere benaming.  Ze hielden ook allemaal meerdere rassen, ik denk ook uit commercieel oogpunt. Watergeven en voeren was bij hen  volledig geautomatiseerd, evenals de mestafvoer. De dieren worden gehouden in kooien van gegalvaniseerd metaal.

De eerste lotharingers zijn rond 1919 per schip vanuit Duitsland naar Amerika gebracht. Vanuit deze dieren is de Checkered Giant ontstaan (foto 1). Omsteeks dezelfde tijd is de Amirikaanse Checkered Giant Club opgericht. Over schoonheid valt niet te twisten, maar het is een bevestiging van de ‘Evolutie theorie van Darwin’, onvoorstelbaar wat via selectie is bereikt, vanuit het zelfde basis materiaal. Het type lijkt meer op dat van een Belgische haas, de koptekening is strak en de zijdetekening bestaat uit twee grote vlekken. Het gewicht is minimaal 5,5 kg voor rammen en 6 kg voor voedsters en er is geen maximum. Er zijn twee kleuren erkend; zwart en blauw.  Afgezien van de zijdetekening, worden koptekening en aalstreep eender gewenst als in Nederland.

Bij het keuren is de volgende punten verdeling van toepassing:

 1. General type: 41 Body                     25

Head                    8

Ears                       4

Feet and legs    4

 1. Fur (pels) 7
 2. Colour 7
 3. Markings (tekening) Side                       12

Markings (?)      8

Spine    (aal)       4

Ears                       4

Butterfly             4

Eye circles          4

Cheek                  2

Spots

Leg

 1. Condition 7

Totaal te vergeven 100 pnt.

Het koppelen van punten aan de verschillende subcategorieën werkt een objectieve keuring in de hand, even los van of de verhoudingen met onze beleving overeenkomen. Persoonlijk zou ik hierover binnen onze club wel een onderzoekje willen doen.

Het keuren op tentoonstellingen gebeurt op een andere wijze als in Nederland. Dieren worden in   speciale kleine keurkooien geplaatst. Ze worden wel één voor één gekeurd. De keurtafel is lang voor onze begrippen, de dieren worden ook wat betreft het lopen beoordeeld (video 1 en 2).

Foto 1   – American Checkered Giant op de keurtafel, let op het type  met een enorme lichaamslengte en de  bouw, de stelling en op de beeltenis op de kooien. Dit dier gooide hoge ogen. Het dier is mooi geconditioneerd. Op de achtergrond de keurkooien die veel kleiner zijn dan de tentoonstellingskooien.

Foto 2   – American  Checkered Giants op tentoonstelling, fokker Lerry (Buck) Hawk (Michigan ); Let op: driehoog getopt; de kooien lijken vrij klein.

Foto 3; Opstelling voor keuring; let op de strakke aalstreep; de dieren worden uit de kooi gelaten en lopen dan direct op de keurtafel.

Voor het bekijken van de volgende You Tube filmpje doe contr click.

https://www.youtube.com/watch?v=K42cIY8dTyY

https://www.youtube.com/watch?v=rGYWSNPVjW0

https://www.youtube.com/watch?v=SuVprVFsVBA

 

 

 

1-9-2016; Bonne v.d. Wal heeft aangegeven gestopt te zijn als keurmeester, daarom

is hij ook niet langer clubkeurmeester van de Lotharingerclub. Over de verdiensten van

Bonne voor de club zal ik niet te veel uitweiden, maar die zijn ook als clubkeurmeester

groot geweest. wij hopen Bonne nog vaak te ontmoeten.

Jan Benninga

 

1-9-2016; Medio augustus is er een RHD2 entplicht gekomen voor het tentoonstellen van konijnen.

Dit zal voor ons de nodige gevolgen hebben. Één ding is duidelijk; we zijn ineens erg afhankelijk van dierenartsen geworden.