29 juni 2017 | Heeft u ook trek in een Moorkop?

Met deze ludieke slogan wil een groep BKU-clubleden de Moorkop Uilebaard weer nieuw leven inblazen. Deze kleurslag komt nog maar sporadisch voor in Nederland. Een zestal fokkers heeft samen met kinderboerderij “Cantecleer” te Kampen het initiatief genomen om in een uniek samenwerkingsverband de Moorkop Uilebaard weer in voldoende aantallen terug te fokken. Daartoe heeft ze de hulp ingeroepen van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, de SZH en het Centrum voor Genetische Bronnen van de Wageningen universiteit, het CGN. Het CGN adviseert en stelt genetisch materiaal beschikbaar (sperma) uit haar genenbank. Volgend jaar zullen een vijftal Moorkop hennen met dit materiaal geïnsemineerd worden. Op deze manier zullen de fokkers éénmalig teruggrijpen op de oude Moorkop lijn van Henk Weezendonk die nog teruggaat naar de dieren van Mevr. van Adrichem-Boogaert.  Het is het materiaal van zijn dieren dat opgeslagen ligt in de genenbank.

De fokkers werken volgens de cirkelteeltmethode, waarbij elk jaar geselecteerde nakomelingen doorgaan naar de volgende fokker in de groep. Belangrijk om de verwantschap –inteelt- zo laag mogelijk te houden.  Om op die manier een grote en stabiele Moorkop groep te creëren waar ook anderen nog jarenlange plezier van kunnen hebben. Als adviseur is Ad Boks bij dit project betrokken. Heeft u belangstelling gekregen voor deze Kleurslag van de Nederlandse Uilebaard en/of voor het projectplan? Stuur dan een mail aan de secretaris met uw verzoek.

Zie voor een uitvoerige beschrijving van de plannen het fokplan Uilebaard Moorkop

Namens de projectgroep, Rolinka Snijders

Ga naar het Nieuwsoverzicht