26 december 2017 | Uitslag Europashow voor (dwerg)hoenderrassen

De door Oneto van 1-3 december in Enschede georganiseerde tentoonstelling huisvestte in 2017 ook de Europashow voor Nederlandse hoenders en dwerghoenders. Alle speciaalclubs voor Nederlandse (dwerg)hoenders deden daar aan mee, een unicum. Er werden ca. 1670 dieren ingeschreven. Daarnaast werden er nog ca. 800 (dwerg)hoenders van andere rassen ingeschreven voor het algemene deel van deze kleindiertentoonstelling (naast konijnen, duiven, watervogels etc.).

De uitslag van de Europashow voor wat betreft de BKUrassen (met tussen haakjes het aantal ingeschreven dieren van dat ras):

Europa Champion kraaikoppen (34): Een zwarte hen van Karl Ehret. Dit dier werd ook bekroond tot het fraaiste van alle aanwezige hoenders (ca. 2470);

Europa Champions Uilebaarden (41):  een zwarte haan van Gerold Kellerman en een goud zwartgeloverde hen van Gerold Kellerman;

Europa Champion Uilebaard krielen (26): Een zilver parelgrijsgeloverde hen van Jan Hazeleger;

Europa Meister met de fraaiste collectie kraaikoppen (6) werd Hendrik Koch.

Jan Kraan kreeg de prijs voor de fraaiste collectie eieren van krielen.

Van de grote brabanters, brabanter krielen en kraaikop krielen elk waren er minder dan 20 ingeschreven, zodat voor deze dieren reglementair geen Europa Champion kon worden aangewezen.

Ga naar het Nieuwsoverzicht