14 december 2018 | Blaarkopberichten om van op te kikken…

De blaarkoppen mogen zich rijk rekenen met enthousiaste ambassadeurs voor het ras, zoals burgemeester Lenferink van Leiden. Mede dankzij zijn enthousiasme, die hij ook bij lezingen ten toon spreidt, ontstaan er initiatieven en mogelijkheden om te werken aan meer blaarkoppen in Zuid-Holland.  (Onlangs verhuisden de blaarkop melkkoeien van de familie Tempel bij Middelstum naar het Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld).
Lees ook op de website: https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/11/21/de-blaarkop-weer-in-leidse-spotlights/

Ook in de provincie Drenthe is er, mede aangewakkerd door het enthousiasme van Maurits Tepper, toenemende belangstelling voor blaarkoppen, zoals te lezen en te zien is in dit bericht van het blad Nieuwe Oogst (LTO):  https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/12/13/groninger-blaarkop-hoort-bij-de-drents-big-vief

Ook in Friesland is er toenemende belangstelling voor dè koe uit buurprovincie Groningen. Bij Oosterwolde worden landerijen van It Fryske Gea begraasd door o.a. blaarkoppen van biologisch veehouder Sjoerd Hoekstra bij Donkerbroek.
En er zijn meer initiatieven voor de inzet van blaarkoppen voor natuurbeheer en melkveehouderij.
En lees het mooie artikel over Auke en Rennie Stremler bij Jorwert:
https://www.e-pages.dk/frieschdagblad/916/article/819712/52/1/render/?token=fc65507a513d219dc7741072e23da451

En, ook goed nieuws (waarover ook al vermeld in De Blaarkopper sept.18): lagere inteelttoename in de Blaarkoppopulatie door goed fokbeleid. Lees: https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=208478

 

 

 

Ga naar het Geen categorieoverzicht