Geen categorie

24 januari 2020 | Rapport Blaarkop nieuwe verdienmodellen in Het Groene Hart

Uit het petitiecomité ‘Red de Blaarkop’ is een werkgroep namens de Vereniging Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. ontstaan, die steun krijgt van bestuurders uit de Leidse regio. Aan Provincie Zuid-Holland is gevraagd een voorstudie te ondersteunen...

Meer informatie

7 januari 2020 | Artikel in Boerenvee over Gert-Jan Stoeten en zijn Roza’s

In De Blaarkopper sept.2019 staat vermeld dat er een leuk artikel in het blad Boerenvee juli 2019 gestaan heeft over Gert-Jan Stoeten en zijn Roza's. Wij hebben toestemming gekregen om het artikel te publiceren zodat geïnteresseerden het kunnen...

Meer informatie

4 januari 2020 | Durk Durkz in Melkveemagazine over nieuwe perspectieven met de oude Nederlandse rassen

'Revival van de Nederlandse koe?!   staat er als titel boven de 'opinie' van Durk Durkz op de website van Melkveemagazine. Durk Durkz is voorzitter van de Stichting Fries Roodbont, net als Blaarkop één van de zeldzame oude Nederlandse...

Meer informatie

4 januari 2020 | Bedrijfsreportage blaarkop melkveebedrijf fam.Scherff in Veeteelt

In de maand september 2019 publiceerde vakblad VEETEELT va CRV een bedrijfsreportage over het bedrijf van de familie Scherff bij het Brabantse Almkerk. Wij kregen van Veeteelt toestemming om de reportage te publiceren (waarvoor hartelijk...

Meer informatie

14 december 2019 | Nieuwe stierindexen december 2019, en nieuwe roodblaar Fedor bij CRV

Op 4 december zijn de nieuwe stierindexen bekend gemaakt (drie keer per jaar vindt landelijk een berekening plaats: begin april, begin augustus en begin december). De indexen van de actuele stieren (zowel raszuiver als kruislingen) zijn inmiddels...

Meer informatie

13 december 2019 | Premieregeling Zeldzame melkkoeien (2019 en 2020) is een feit

Er werd al met spanning naar uitgekeken, en er zijn meerdere onderhandelingen van de SZH (namens en in overleg met de Kleine Fokkerij Groepen; de zeldzame Nederlandse runderrassen) met LNV aan voorafgegaan, maar de Premieregeling voor de melkkoeien...

Meer informatie

3 december 2019 | Jan Broenink krijgt ‘Gouden Mispel’ uitgereikt

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap reikt jaarlijks aan een drietal personen/organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor de bescherming en/of ontwikkeling van het Nederlands Cultuurlandschap, de 'Gouden Mispel uit (zie...

Meer informatie

16 november 2019 | Pieter Heida en Lotte Rensema en hun blaarkoppen in RTVNoord Expeditie Grunnen

Pieter Heida en Lotte Rensema begonnen en paar jaar geleden met het houden van blaarkoppen in natuurlanden op de grens van Groningen en Drenthe, bij Kielwindeweer (Oost-Groningen). RTVNoord Expeditie Grunnen is een programma waarbij reporters op...

Meer informatie

16 november 2019 | Henk Luinge met de blaarkoppen en slachterij Kroon in vakblad ‘Boerderij’

Sinds enkele jaren is Henk Luinge de eigenaar van slachterij Kroon Vlees in Groningen. Daarnaast is Luinge blaarkopliefhebber en blaarkophouder met zo'n 450 stuks voor de slacht. Hij weet daarmee de blaarkoppen en zijn slachterij goed te...

Meer informatie

13 november 2019 | Blaarkopproducties 2018-2019 nader bekeken

Jaarlijks worden in oktober de bedrijfsgemiddelden, de rasgemiddelden en de top-25 lijsten berekend over het voorgaande boekjaar van 1 sept. tot en met 31 augustus). Lees en zie de blaarkopprestaties: Blaarkopproducties nader bekeken...

Meer informatie