11 juli 2018 | Heel mooi en lekker bezig in Overijssel

Jan Broenink uit Langeveen bij Almelo is dè blaarkopfan van Overijssel… Hij is één van de oprichters van de coöperatieve vereniging Natuurboeren ( www.natuurboeren.nl ); streven naar biologische landbouw met hoge natuurwaarden en afzet van de eigen producten in de regio (en zo mogelijk daar buiten).

Broenink is zeer innovatief en vooruitstrevend buiten de geijkte paden. Hij koos voor blaarkoppen in plaats van HF (door middel van toepassing van verdringingskruising). De blaarkoppen passen het best in zijn strategie en de bedrijfsvoering van het familiebedrijf. Met deze onderscheidende koeien kan hij goede sier maken, ook bij de bestuurders van de provincie Overijssel.

De bedrijfsstrategie van de familie Broenink en de keuze voor blaarkoppen kan een mooi voorbeeld zijn voor anderen om ook voor een uitdaging met blaarkoppen te kiezen.

Van Broenink ontvingen wij deze filmpjes (juni/juli 2018) via de links te bekijken:

de definitieve film voor de ‘Keten van eten-tour’: https://www.jijenoverijssel.nl/7505/jan-broenink–zonen-natuurboer-langeveen 

en ook juni/juli 2018: https://www.youtube.com/watch?v=rXZFLotE3l0&feature=youtu.be
(Broenink bij ca. 2.04 min. / en wordt tegen het einde ook nog weer genoemd).

 

Ga naar het Geen categorieoverzicht