9 september 2018 | Jan Wieringa, Veld & Beek als voorbeeld voor LNV

Op de website van het ministerie van LNV is in het kader van de ontwikkeling van een nieuw landbouwbeleid door minister Schouten, een item gewijd aan het bedrijf Veld & Beek van Jan Wieringa e.a.   Daarmee wordt het bedrijf als een voorbeeld gesteld voor de mogelijkheden met kringlooplandbouw.

Lees: https://magazines.rijksoverheid.nl/lnv/lnv-in-beeld/2018/03/02-kringlooplandbouw

Ga naar het Geen categorieoverzicht