KRUISLING en BONTFACTORstieren

Voor een duidelijk overzicht en om verwarring qua ‘RAS’ te voorkomen zijn de KRUISLING- en BONTFACTORstieren ingedeeld in een aparte categorie.

Omdat 87%G als voldoende ‘ras’ beschouwd wordt bij statistieken etc. en de volgende generatie bij paring met een 100%G-koe een ‘100%G-nakomeling’ oplevert volgens de geldende stamboekafspraken vallen de volgende categoriĆ«n op deze website onder KRUISLING en/of BONTFACTOR:

– alle stieren waarvan gebleken is dat ze de bontfactor vererven
(dat kunnen in uitzonderlijke gevallen ook stieren zijn die op papier 100%G zijn; zoals bijvoorbeeld Maten’s Marinus)
– alle stieren met minder dan 87%G
(daar zijn ook stieren bij die de blaarkopaftekening in alle gevallen doorgeven; dus niet de bontfactor hebben)
(daar zijn ook stieren bij die in de helft van de gevallen de bontfactor overerven)

Stieren met minder dan 25%G worden niet op deze website vermeld!
Stieren moeten de blaarkopaftekening hebben en/of de blaarkopaftekening (vrij) goed vererven!