ACTUELE STIEREN

Actuele stieren betreft via de KI beschikbare stieren en stieren die misschien sinds kort niet meer beschikbaar zijn voor inseminatie, maar waarvan jonge dieren in opfok en/of in productie zijn. Stieren waarvan soms sinds kort indexcijfers bekend zijn, maar ook stieren die nog met een ‘verwachtingswaarde’ te boek staan. Sommige stieren zijn al sinds vele jaren beschikbaar en daarmee lijken het ‘oude stieren’ maar zijn ze nog steeds ‘actueel’. Hiermee is de mogelijkheid tot bloedspreiding ruim.

Van de stieren worden enkele algemene gegevens betreffende afstamming, de haarkleur en bloedvoering, indien bekend de aAa-code, de Bèta Caseïne-factor (A1/A2), de Kappa Caseïne-factor (A/B) en de beschikbaarheid/verkoper sperma vermeld. Tevens een toelichting met specifieke informatie. Daarnaast is voor zover bekend de actuele vererving te bekijken. Van stieren die nog geen eigen vererving hebben, wordt de verwachtingswaarde niet vermeld.

Belangrijk is om bij opgave van inseminaties de juiste stiercode (KI-code) op te geven.
Van de meest actuele stieren hebben wij een kaart gemaakt (incl. enige globale informatie)
zie STIERENKAART BLAARKOP DECEMBER 2018
  (aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend)
Korte VERKLARING aAa-code bij de stiereninformatie:
1 = ‘melktype’ / 2 = ‘hoog’ / 3 = ‘open’ / 4 = ‘kracht’ / 5 = ‘breed’ / 6 = ‘stijl’
(voor meer uitleg hieromtrent staat praktische informatie op de website van Fred Reinders www.vivax.nl)

Meer detailinformatie van de betreffende stieren is op de websites van de betreffende KI-verenigingen te vinden en op de website van CRV (www.crv4all.nl) de optie ‘STIERZOEKEN’.

KI-organisaties:
www.ki-kampen.nl  www.ki-samen.nl  www.crv4all.nl  www.ki-detoekomst.nl  www.vivax.nl (BRS)
Rechtstreeks de blaarkopstieren op deze websites vinden en eventueel bestellen:

https://www.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ+Basis/Blaarkop

http://www.ki-kampen.nl/index.php/stieren/categorie/blaarkop

http://www.ki-samen.nl/index2.php?id=4&race=35

AANDACHTSPUNT: Bontfactor
Met het gebruik van stieren met HF-bloed is ook de ‘bontfactor’ binnengeslopen in de blaarkophouderij.
Van een stier met 50%HF is het te verwachten dat hij in de helft van de gevallen de bontfactor meegeeft aan zijn nakomelingen. Maar als een stier met 87%G of zelfs 100%G de bontfactor blijkt te hebben, dan is dat een teleurstelling voor de echte blaarkopliefhebber (en voor het zuivere ras).
De bontfactor kan vele generaties lang overgeërfd worden van ouder op nakomeling. Het kan gebeuren dat een dier dat 100%G is (op papier) van beide kanten de bontfactor meekrijgt en dit kan zelfs resulteren in een bont kalf met 100%G. Gelukkig zal dat heel sporadisch voorkomen. De bontfactor kan echter ook na één generatie al ‘weg’ zijn. Daarom is het belangrijk om te weten dat een stier de bontfactor heeft. Van stieren met meer dan 50%G is dat echter pas bekend als er kalveren geboren worden, want via DNA-onderzoek is het te kostbaar om in een eerder stadium te laten onderzoeken. Gelukkig zijn er ook stieren met bijvoorbeeld 37%G of 62%G die de bontfactor niet blijken te hebben, en volledig de blaarkopaftekening doorgeven aan het nageslacht.
Lees ook over een onderzoek van Mira Schoon naar de vererving van aftekening: 2017 Artikel Blaarkop Mira Schoon def 24-10
Dus een oproep aan veehouders: als u een bont kalf krijgt uit een blaarkopstier, geef dit aan ons door.
Zodra wij weten dat een stier de bontfactor heeft vermelden wij dat bij de informatie over de betreffende stier als ‘bf’.

MATEN’S MARINUS, een stier met 100%G (in werkelijkheid 94%G/6%HF) en ook geen ‘extra wit’ maar toch drager van de bontfactor. Hij kreeg dat van moederskant. Zijn moeder is een volle zus van Maten’s Marco die geen drager van de bontfactor is. Ook de zwartblaar JONNO is op papier 100%G (in werkelijkheid 94%G/6%HF) en blijkt ook drager van de bontfactor te zijn.
Beide stieren van van KI Samen.

Andere stieren met de bontfactor zijn o.a.: MARNIX 7, MARNIX 8, Bayershoeve BARRY, MINA’s COR, GARANT (Genenbank), GABY(Genenbank), JONAS(Genenbank), WIEBE VD WILG(Genenbank), en vanzelfsprekend meerdere kruislingstieren die in de jaren 80/90 gebruikt zijn.