5 december 2017 | SZH luidt nogmaals noodklok bij de pers

De SZH heeft op 5 december nogmaals een PERSBERICHT naar diverse media; kranten, weekbladen, omroepen e.a. gestuurd om de aandacht te vestigen op de moeilijke situatie waarin de Nederlandse zeldzame rundveerassen zoals de Blaarkop, maar ook de FH e.a. terecht dreigen te komen als er geen uitzonderingspositie in het kader van de fosfaatregelgeving gecreëerd wordt door het Ministerie van Landbouw. Vooral in de melkveehouderij komt de houderij van deze rassen onder druk te staan. Op de website van de SZH staat het volgende bericht: Mestoverschot alsnog doodsteek voor zeldzame koeien

Naar aanleiding van dit persbericht ging RTVNoord weer op bezoek bij biologisch melkveehouder Arjen Boer bij Enumatil:
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/187120/Boer-maakt-zich-zorgen-Kan-de-blaarkop-de-competitie-nog-wel-volhouden

Er is nog overleg gaande met het Ministerie, en wij zijn van mening dat daarbij toch tenminste zou moeten meespelen: (bron: SZH)

De koe van de toekomst

Alle onze oorspronkelijke rassen zijn dubbeldoel koeien, dat betekent dat ze naast het produceren van melk aan het eind van hun carrière ook nog voldoende en goed vlees kunnen leveren. Dit in tegenstelling tot de gespecialiseerde Holstein Friesian type melkkoeien waaruit het grootste gedeelte van onze melkveestapel bestaat. In een Duitse wetenschappelijke publicatie https://www.researchgate.net/publication/221902764_Does_increasing_milk_yield_per_cow_reduce_greenhouse_gas_emissions_A_system_approach wordt aangetoond dat dubbeldoelrassen juist de rassen van een duurzame toekomst zijn. In Nederland werkt Dr. Theun Vellinga (Wageningen Livestock Research) aan een onderzoek met Nederlandse melkveehouderijsysteem als casus. Dat onderzoek zal binnenkort worden gepubliceerd en heeft soortgelijke uitkomsten: dubbeldoelrassen hebben een geringere impact op het ecologische systeem omdat ze melk én vlees opleveren. Dat is een betere optimalisatie voor een duurzame toekomst want bij toepassing van gespecialiseerde melkveerassen is sprake van sub-optimalisatie binnen de gehele kringloop. Ook in de vraag naar meer natuur inclusieve landbouw en veeteelt, zijn juist zeldzame rassen van groot belang. Kortom, we dreigen het kind met het badwater – de koe van de toekomst – weg te gooien.

Internationale verdragen

Gezien de zeer beperkte aantallen dieren die er van deze rassen nog in gebruik zijn, is groei noodzakelijk om gezonde populaties in stand te houden. De overheid heeft zich middels internationale verdragen gecommitteerd aan het in stand houden van onze agro-biodiversiteit. Indien deze zelfde overheid wetgeving instelt die contra productief is aan het in stand houden van de oorspronkelijke dubbeldoel koeienrassen, ons levend erfgoed, dan mag van die overheid verwacht worden dat ze maatregelen treft die deze negatieve gevolgen teniet doen. –//–

Ga naar het Geen categorieoverzicht