Enkele mooie blaarkop dekstieren waaronder Tobias

Enkele mooie blaarkop dekstieren waaronder Tobias

Contact Informatie

Neem contact met Maurits en Jessica Tepper, Eytemaheerd op.
Roderwolde / Leutingewolde

Meer Informatie

Te koop:
enkele mooie rastypische blaarkop dekstieren, opgegroeid en gehouden onder sober bedrijfsmanagement. leeftijden van 1,5 tot 3 jaar

Tobias: geboren op 13-05-2016 > een zeer fraaie zwartblaarstier met Bleekenstein-bloed; geeft heel mooie zwartblaar kalveren
(lees over Tobias in De Blaarkopper febr.2019)
Menno: geboren op 26-07-2017 > een roodblaar stier (de vader stamt uit de stal van Tempel, Middelstum)
Reinier: geboren op 25-02-2018 > zoon van Tobias
Ate: geboren op 28-02-2018 > zoon van Tobias

Zie voor meer foto's:
https://www.marktplaats.nl/a/dieren-en-toebehoren/runderen/m1440380704-dekstieren-blaarkop.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr

Te bevragen bij Maurits en Jessica Tepper tel: 06 21824868
This Ad has been viewed 131 times.