Verkoopboekje stieren

Jaarlijks een Verkoopboekje met jonge stieren
De gezamenlijke blaarkopverenigingen geven jaarlijks in het najaar (begin november) een Verkoopboekje uit waarin jonge fokstieren vermeld staan die door de fokkers/eigenaren te koop worden aangeboden.

VOORWAARDEN: de stieren moeten stamboek geregistreerd zijn, de stieren moeten tenminste 37%G (=3/8 van de rasbalk) hebben, de stieren moeten de Blaarkop-aftekening hebben. Van de moeder en de grootmoeder moeten de aanwezige melklijsten opgestuurd worden.
Vanaf 2011 kan iedere belanghebbende die een stier heeft – die geschikt is voor de fokkerij – die aan bovenstaande voorwaarden voldoet (een) stier(en) aanmelden voor publicatie in het Verkoopboekje. De aanmelding dient plaats te vinden vóór 1 oktober van ieder jaar. Voor niet-leden van de blaarkopverenigingen (Groningen / Utrecht e.o. / Noord-Holland / Gelderland-Overijssel i.o.) kan voor de publicatie € 10,- per stier gevraagd worden (vooraf te voldoen, na contact bij aanmelding).
AANMELDING dient te geschieden door middel van:
het opsturen van een volledig ingevuld aangifteformulier: Aangifteformulier Verkoopboekje of door het opsturen van een kopie van de Registratiekaart van de stier of een officieel Afstammingsdocument, en voor zover aanwezig de Koekaart (MPR) van zowel de moeder als de moedersmoeder. Opsturen van de informatie kan via de mail naar zfaber@xs4all.nl of aan Blaarkopverkoopboekje, Schuur 5, 9205 BE Drachten.

De redactie van het Verkoopboekje zal de stieren indelen in categoriën (afhankelijk van bloedvoering e.a.) en per categorie op leeftijd. De redactie heeft het recht om stieren die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, of die te laat worden ingestuurd, niet in het boekje op te nemen.
De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in het boekje.

Actueel VERKOOPBOEKJE 2017-2018 (oktober 2017): Verkoopboekje 2017-2018   (wijzigingen nog mogelijk)

OUD: VERKOOPBOEKJE 2016-2017 (oktober 2016): Verkoopboekje 2016-2017

OUD: VERKOOPBOEKJE 2015-2016 (oktober 2015):  Verkoopboekje 2015-2016

OUD: VERKOOPBOEKJE 2014-2015 (oktober 2014): Verkoopboekje 2014-2015

OUD: VERKOOPBOEKJE 2013-2014 (oktober 2013): Verkoopboekje_2013-2014

OUD: VERKOOPBOEKJE 2012 (oktober 2012): Verkoopboekje_2012

OUD: VERKOOPBOEKJE 2011 (oktober 2011): Verkoopboekje_2011

OUD: VERKOOPBOEKJE 2010 (november 2010): Verkoopboekje_2010