Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten

                               ”BRABANTS GEZELLIGSTE BEESTENBOEL”

Wij zijn aangesloten bij “Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten” (LFNL) en vallen onder regio Zuid. Wij zijn beide clublid, daarnaast is Astrid regiovertegenwoordigster van het landelijke bestuur en bestuurslid van afdeling Zuid. De vereniging is opgericht in 1982 en het hoofddoel van deze club is: het bewaren van het oude, vitale ras van de Nederlandse landgeit. Dit doel proberen we te bereiken door:

  • Contact tussen leden/fokkers en anderen geinteresseerden te bevorderen.
  • Het bijhouden van een stamboek om inteelt tot een minimum te beperken
  • Organiseren van keuringen en het geven van fokadviezen, om zo de fokkerij te stimuleren

Voor meer informatie, verwijzen we je door naar: www.landgeit.nl

Voor onze regio hebben wij diverse geitenspulletjes te koop. Kijk hiervoor eens in ’t winkeltje.

 

Bokkenkar
Mark heeft een tweetal bokken voor de bokkenkar lopen, hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt bij optochten, braderieën en evenementen.