een titel

  • Pytsje van de Veen
Stichting ‘De Witrik’ is opgericht in 2002. De organisatie heeft geen commerciële doelstelling en krijgt geen steun van de overheid. Wij werken samen met St. Zeldzame Huisdierrassen. Inmiddels hebben wij ruim 100 donateurs. Stichting ‘De Witrik’ wil de kleurslagen witrik, blauwe, vale en baggerbont in stand houden. Lees meer

OPROEP: