14 mei 2013 | Witrik dag 1 Juni 2013

Uitnodiging Witrikdag 2013

Zaterdag 1 juni

 

Geachte donateur,

 

Bij deze willen wij u uitnodigen voor de Witrikdag 2013 en wel op zaterdag 1 juni 2013.

De witrikdag zal dit jaar bij Sjirk en Janny Jouwstra in het friese Twijzelerheide worden gehouden. Sjirk en Janny houden rode, zwarte en vale Friese witrikken voor de weiderij. Op de witrikdag laten Sjirk en Janny graag hun bedrijf aan u zien.

De dagindeling bestaat uit een ochtend- en middaggedeelte. Het officiële ochtendprogramma zal worden gehouden op Zorgboerderij de Witrik.

Henk Sulkers, clusterleider dierlijke genetische bronnen bij de Animal Sciences Group zal een lezing houden over het gebruik van sperma van eigen stieren op bedrijf. Tevens zal Mira Schoon een korte presentatie houden over haar onderzoek die ze voor Stichting de Witrik uitvoert. Op zorgboerderij de Witrik zal ook de lunch plaats vinden. Na de lunch bezoeken we het bedrijf van Sjirk en Janny Jouwstra.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 10.00 bent u welkom op Zorgboerderij de Witrik. De koffie en thee staat dan klaar. Om 10.30 start de vergadering.

Agenda vergadering:

1.Opening en verslag afgelopen jaar door de voorzitter

2.Fokkerijcommissie

3.Presentatie Mira Schoon

3.Rondvraag

6.Gastlezing Henk Sulkers

7.Sluiting

Om ca. 12.30 vind de lunch plaats. Om 13.00 willen we dan vertrekken naar het bedrijf van Sjirk en Janny Jouwstra. Rond 15.00 eindigt de Witrikdag. Tijdens het bezoek zullen ook enkele witrikken worden gekeurd door de keurmeesters.

 

Onderaan de uitnodiging vindt u het adres en de routebeschrijving van de 2 locaties.

De kosten voor de witrikdag zijn E10,00. Dit bedrag kan op de Witrikdag contant worden betaald bij Jaco Geurts.

Opgave kan voor 25 mei bij Pytsje van der Veen. Dit kan per telefoon

(06-48258497) of per mail pytsje87@hotmail.com

 

Wij zien u graag op 1 juni 2013.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting “de Witrik”

_________________________________________________________________________

Ochtendprogramma: Zorgboerderij de Witrik, Wyldpaed West 30, 9287 VK Twijzelerheide (Fr), 0511-441683

Middagprogramma: Sjirk en Janny Jouwstra, It Skeanpaed 3, 9287 NL Twijzelerheide (Fr), 0511-449042

Route:

Zorgboerderij de Witrik bevindt zich aan de zuid kant van Twijzelerheide.

Als u uit de richting van Leeuwarden(N355) of Drachten(N369) komt dan volgt u de N355 richting Eestrum. Ter hoogte van Eestrum, bij afslag Twijzelerheide slaat u af. Voor Leeuwarden en Dokkum is dit linksaf. Komt u vanaf Drachten dan slaat u rechtsaf richting Twijzelerheide. Na 300 meter vindt u aan uw linkerzijde zorgboerderij de Witrik.

 

Ga naar het Nieuwsoverzicht