25 oktober 2018 | Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij, vóór 6 november 2018!

Afgelopen vrijdag 19 oktober is de verplichte notificatieperiode van de vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij afgelopen. Zoals we hadden gehoopt en verwacht zijn er geen bezwaren tegen de regeling ingediend. De minister heeft de regeling dan ook ongewijzigd vastgesteld. Eerder deze week, op 23 oktober werd de regeling in de Staatscourant gepubliceerd en gisteren, woensdag 24 oktober trad hij in werking.

Ondernemers die geen fosfaatrechten hebben, en daarom geen afstand hoeven doen van deze rechten, hebben tot 1 december 2018 de tijd om deelname voor het kalenderjaar 2018 kenbaar te maken. Ondernemers die wel over fosfaatrechten beschikken, moeten afstand doen van hun rechten. Hiervoor geldt een registratietermijn van 8 weken, wat betekent dat deze ondernemers voor 1 november een melding moeten doen. Meldingen die na deze datum worden ingediend, worden nog wel door RVO in behandeling genomen, maar er is dan geen garantie dat deze voor 31 december is verwerkt.

Er wordt opgeroepen om de vrijstellingsregeling onder de aandacht te brengen, ondernemers aan te moedigen hiervan gebruik te maken en dit, als zij fosfaatrechten hebben gekregen, voor 1 november te doen. RVO zal woensdag bij de inwerkingtreding van de regeling een aanmeldingsformulier op de website openstellen.

Verdere info:

Formulier is online. Voor verzoeken waarbij tevens rechten moeten worden doorgehaald is de uiterste garantiedatum van 6 november opgenomen. Verzoeken die daarna binnenkomen worden uiteraard wel in behandeling genomen, maar er kan geen garantie worden gegeven of het verzoek doorhalen van de fosfaatrechten uiterlijk 31 december 2018 is verwerkt.

Zie nieuwsbericht https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanmelden-vrijstelling-fosfaatrechten-zoogkoeienhouders

En ook webpagina’s

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten/vleesvee-zoogkoeien

https://mijn.rvo.nl/fosfaatrechten

 

Ga naar het Nieuwsoverzicht