Stichting De Witrik

Stichting ‘De Witrik’ is opgericht in 2002. De organisatie heeft geen commerciële doelstelling en krijgt geen steun van de overheid. Wij werken samen met St. Zeldzame Huisdierrassen. Inmiddels hebben wij ruim 100 donateurs. Stichting ‘De Witrik’ wil de kleurslagen witrik, blauwe, vale en baggerbont in stand houden. Wij doen dit op de volgende wijze:

* Het geven van bekendheid via de media.
* Het jaarlijks organiseren van een ‘witrik-dag’.
* Het uitbrengen van 4 nieuwsbrieven per jaar.
* Het bemiddelen bij handel in dieren en sperma.
* De registratie van witrikken.
* Inschrijven van fokdieren.
* Het bevorderen van onderzoek naar de verervingsstructuur van de witrikfactor.
* Het bemiddelen bij opkoop van zeldzame dieren bij stoppende veehouders.