Witrikdag 2018

Uitnodiging Witrikdag 2018lgogo de witrik

Zaterdag 2 juni

Geachte Witrikliefhebber,

Ook dit jaar weer organiseert de Stichting de Witrik haar jaarlijkse Witrikdag. Graag verwelkomen wij u vanaf 10.00 uur bij familie Oosterhout, Wagenbergsestraat 2, 4921 XV Made.

In de ochtend houden we de algemene vergadering en hebben we als gastsprekers Erik Oosterhout en Cees Oomen. Erik Oosterhout val wat vertellen over het verbouwen van krachtvoer op eigen bedrijf. Erik is één van de pioniers die binnelandse soja wint. En Cees Oomen van Agrifirm zal wat vertellen over de toepassing en het nut van binnenlandse soja in de rantsoenen.

Na de lunch ca. 13.15 uur zullen we de witrikken van familie Oosterhout bezichtigen.

Tegen 15.30 zullen we familie Oosterhout bedanken voor hun gastvrijheid en zullen we de Witrikdag 2018 afsluiten.

Wij heten u allen alvast van harte welkom op 2 juni en rekenen op een massale opkomst! Om de lunch en de locatie te bekostigen vragen we u een eigen bijdrage van € 15.00, deze bijdrage kan op de dag zelf worden betaald.

In verband met het bestellen van de lunch vragen wij u om u vóór 25 mei op te geven bij Barend Wouters, telefonisch 06.12.96.11.71 of per email stichtingdewitrik@gmail.com

Het bestuur van de Stichting de Witrik

Download hier de uitnodiging in pdf