Actueel

Lees hier het laatst verschenen persbericht dan wel opiniestuk van het Gilde.
Eerder verschenen artikelen zijn in de submenu’s gearchiveerd.

Kerstbericht Gilde van Traditionele Schaapherders

Wageningen, 23 december 2016

Met grote vreugde hebben de leden van de Vereniging Gilde van Traditionele Schaapherders afgelopen vrijdag 16 december de erkenning van de het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed in ontvangst genomen. Dat de Schaapherder met traditionele landschaap rassen nu op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is gezet, mag gerust een historische mijlpaal voor het ambacht en vakmanschap heten. Eindelijk krijgen de met honden hoedende herders en  hun kuddes zeldzame Nederlandse heideschapen de officiële waardering die hen toekomt.

De media-aandacht voor de erkenning is overweldigend. Het nieuws van de plaatsing op de lijst Immaterieel Erfgoed was niet alleen op Teletekst en in het AD (voorpagina) en De Telegraaf te zien, maar op tal van plekken zoals Radio 1 en Radio 2, Omroep Max, Omroep Gelderland, RTV-Noord-Holland, RTL Life, etc. De uitreiking namens Frans Schouten (Kenniscentrum) aan de Gilde vertegenwoordigende herders Chris Grinwis en Catrinus Homan vond plaats in aanwezigheid van PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi en burgemeester Rikus Jager. Zij vecht al jarenlang voor betere vergoedingen voor traditioneel gescheperde kuddes in Nederland. Lutz Jacobi is trots op de erkenning, maar ze is bijzonder verontwaardigd dat het structurele financiële probleem ondanks al haar Kamermoties in de afgelopen jaren en onze inspanningen als Gilde nog steeds niet is opgelost.

Met de erfgoederkenning zullen de Vereniging en Stichting Gilde van Traditionele Schaapherders in 2017 zeker de boer opgaan bij provincies, ministeries (EZ, OCW, I&M), gemeenten en andere overheden. Het pleidooi om het door Alterra geconstateerde structurele exploitatietekort van 30.000 euro per kudde op te lossen met meer duurzame en betere vergoedingen wordt al ondersteund door onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de koepelorganisatie Landschappen.nl. De erkenning als immaterieel erfgoed geeft onze vraag om meer steun extra kracht. EZ-Staatssecretaris Martijn van Dam heeft al aangekondigd het overleg met de provincies en gemeenten te ‘intensiveren’ en de Kamer voor 1 maart 2017 een brief met oplossingen te sturen.

Er zijn dus wel degelijk kansen op een betere toekomst voor onze herders zodat in 2017 de knop om kan van ‘bedreigd immaterieel erfgoed’ naar duurzaam Levend Erfgoed. Echter, op de korte termijn staan we er helaas – op de herders in Drenthe en Limburg na – nog steeds beroerd voor. Met twee van de vier vorig jaar ondersteunde herders gaat het nu redelijk goed. Herder Roelof Kuipers uit Winterswijk is blij dat hij nu zelfs een kleine buffer heeft en eindelijk kan investeren. Herder Maarten van Baaren is nog niet helemaal op het droge, maar staat er minder slecht voor dan najaar 2015.

Maar bij de twee anderen herders uit onze campage www.volgdeherder.nl Chris Grinwis en Stijn Hilgers en hun gezinnen staat het water helaas tot aan de spreekwoordelijke lippen. En er zijn minstens drie herders bijgekomen die het in 2017 zeer moeilijk zullen krijgen. Om die reden hebben we besloten om net als vorig jaar weer een Crowdfunding op te starten. Deze keer dus voor zowel een nood- als een investeringsfondsfonds voor verenigingsleden en ondersteunende stichtingsactiviteiten. Van Januari tot en met Maart komend jaar zullen we met enige regelmaat campagne voeren in de media, bij de Provinciehuizen en via onze website www.volgdeherder.nl

Laten we hopen dat alle Gildeherders er het volgende kerstfeest wel warmpjes bij zullen zitten. Want daar gaan we als Vereniging en Stichting in gezamenlijkheid voor! Wellicht helpt ook het nieuwe, doorwrochte artikel Duurzaam Heidebeheer: Hoeveel ruimte is er voor schaapkuddes op de heide in het decembernummer van het vakblad natuur, bos & landschap van Alterra-wetenschapper Raymond Schrijver ons komend jaar. Dit artikel (op aanvraag beschikbaar) is een perfecte samenvatting en update op zijn onderzoeksrapport Wie stuurt de herder?

Mochten we met de crowdfunding voldoende middelen verkrijgen, dan zullen we ons best doen om al onze leden begin volgend jaar te verblijden met het hardplastic tegeltje van de Inventaris Immaterieel Erfgoed. Hierbij meteen een oproep aan alle leden: steun onze campagne zo actief mogelijk, stuur het door aan familie, vrienden en bekenden en vergeet ook alle social media niet: www.volgdeherder, zegt het voort.

 

Namens Stichting en Vereniging: Fijne Feestdagen!