Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van het Gilde Traditionele Schaapherders (HET GILDE). Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze Internetsite wordt u aangeboden door HET GILDE. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. HET GILDE is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. HET GILDE behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.het Gilde.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij HET GILDE niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights

Op de inhoud van deze site (alle teksten en beelden) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden het auteursrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HET GILDE. Via de contact menu optie kunt u contact opnemen met HET GILDE voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Email gebruik

Aan HET GILDE toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan HET GILDE niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. HET GILDE is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door HET GILDE. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.