Lidmaatschap

De Vereniging Gilde van traditionele schaapherders is een organisatie van, voor en door individuele herders. Indien je je als herder aangesproken voelt door de idealen en plannen, word dan lid. Daarmee ondersteun je de werkzaamheden van de vereniging moreel en financieel. En je profiteert meteen. Lid worden kost 25 euro per jaar voor leden en een tientje voor aspirant leden.

De deelnemende herders en hun kuddes worden geacht aan de volgende criteria te voldoen:

  • Zelfstandige herder of herder in loondienst
  • De gescheperde/pastorale kudde wordt ingezet ten behoeve van het beheer van heidevelden, (bloemrijke) dijken, duingebieden en overige natuurterreinen.
  • De kudde bestaat uit minimaal 100 schapen van de zeldzame Nederlandse heideschapen rassen en /of het Mergelland schaap. (De herder voert aldus een verantwoord fokbeleid met als doel een zeldzaam ras met alle specifieke eigenschappen voor de toekomst te behouden).
  • De kudde wordt het jaarrond door de herder gehoed en verzorgd.
  • Om een volwaardig lid te zijn van het gilde wordt een werkervaring als herder vereist van minimaal 5 jaar. Leden die hier niet aan voldoen, komen in aanmerking voor een aspirant lidmaatschap. Aspiranten hebben geen stemrecht in de vereniging, maar genieten verder  dezelfde rechten en plichten als het volwaardig lidmaatschap. Tevens zal het Gilde veel (ondersteunende en educatieve) activiteiten ondernemen ten behoeve van aspirant leden.

Direct aanmelden? Dat kan door het invullen van onderstaand formulier.

Voordelen van het lidmaatschap

Gilde-leden maken deel uit van een netwerk van traditioneel werkende herders die dit oude ambacht, hun bijzondere schapenrassen en hun cultuurhistorische vorm van natuurbeheer koesteren. Lidmaatschap van deze vereniging levert allerhande voordelen op zoals de mogelijkheid om kennis en vaardigheden uit te wisselen, samenwerking te zoeken, deel te nemen aan goedkope cursussen en trainingen enzovoorts.

Het eerste concrete voordeel dat het Gilde leden kan bieden is toegang tot werkgroepen en bijeenkomsten waar herders en aan het ambacht gelieerde specialisten en organisaties elkaar ontmoeten. Onderlinge kennisuitwisseling is één van de belangrijkste voordelen. Tevens zal het Gilde een keer per jaar een dag organiseren voor traditioneel werkende herders. In de loop van dit jaar krijgt deze website naast een publiek ook een besloten gedeelte waar leden en aspirant leden toegang krijgen tot specifieke kennis en expertise uit onder meer de verenigingswerkgroepen.

Gilde-leden worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Uitschrijven op die nieuwsbrief kan simpel met een mailtje naar de webredactie.

Omdat de vereniging bijna volledig op vrijwilligers draait is het aanbod van diensten aan leden afhankelijk van de inzet van diezelfde leden. Lid worden en contributie betalen is daarom meer dan het betalen voor een dienst. Je laat ermee zien dat je de doelstellingen van het Gilde ondersteunt.

De contributie bedraagt per kalenderjaar 25 euro voor leden en 10 euro voor aspirant leden. Opzeggen kan alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar en moet vóór 1 december schriftelijk geschieden.

Het Gilde kent twee soorten lidmaatschappen:

* Gewone leden, dit zijn  alleen herders die al vijf jaar werkzaam zijn, kunnen gewoon lid worden. Meld je hier aan als gewoon lid.

* Aspirant leden
herders die nog geen vijf jaar werkzaam zijn, maar wel aan de andere criteria voldoen, kunnen op basis van een voordracht door een gewoon lid aspirant lid worden. Ook ‘medewerkers en vrijwilligers  kunnen op basis van voordracht aspirant lid worden. De toelating in deze categorie is restrictief en wordt door een ballotage (het bestuur van de vereniging) gewogen. Het Gilde is immers een vereniging van en voor traditioneel werkende herders. Meld je hier aan als aspirant lid.

Wie niet aan de criteria van de Vereniging voldoet, kan geen lid worden van het Gilde.

Aanvragen Lidmaatschap Gilde