Raad van Advies

De aan onze stichting gekoppelde Raad van Advies is klankbord en gesprekspartner van het Gilde. De onafhankelijke raad met tal van deskundigen op een specifiek terrein, denkt mee en adviseert het Gilde (zowel de vereniging als de stichting). De raad zal bij gelegenheid (een of twee keer per jaar) bij elkaar komen.

De Raad van Advies bestaat uit:

Rozemarijn van Deelen, projectleider SOS Vakmanschap
Herman de Graaf, dierenarts
Arthur van de Graaf, consultant Crowdfunding Platform i.o.
Sipke Joost Hiemstra, Programmaleider Centrum voor Genetische bronnen Nederland
Peter Klosse, lector Gastronomie Hotel Management, eigenaar restaurant De Echoput
Arjan Vriend, directeur Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Herman Wijffels, emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering
Rene Zanderink, erfgoedbewaker Ark van de Smaak van Slow Food Nederland
Loek Hilgers, landschapsecoloog en internationale herders contacten
Cees Veerman, oud-minister van Landbouw
Anton Pijpers, vice-voorzitter Universiteit Utrecht
Albert Kerssies, voorzitter Stichting Behoud Drentse Schaapskudden

Tevens kent het Gilde een lid van verdienste: Koos Vos, oud-schaapherder