Hengstenkeuring Vereniging Het Groninger Paard 2019

Evenementen > 2019 > februari > Hengstenkeuring Vereniging Het Groninger Paard 2019

Over dit evenement

Door groningerbeheer

Manege Zwolle Haersterveerweg 1a 8034 PJ Zwolle

Op zaterdag 9 februari is de jaarlijkse hengstenkeuring, dit jaar in Manege Zwolle,
Haersterveerweg 1a
8034 PJ
Zwolle

U kunt uw hengst(en) opgeven tot 1 februari 2019 via deze formulieren.

(Uit Keuringsreglement 2014
Artikel 19. Minimumeisen voor stamboekopname van hengsten
19.1 Toelatingseisen aanbieden hengsten voor de keuring tot stamboekhengst
De hengstenkeuring vindt plaats onder de statuten en alle reglementen van het GrP, met name stamboek- en keuringsreglementen. Eigenaren of geregistreerde houders van de te keuren hengsten moeten lid zijn van de vereniging.

19.2 Toelatingseisen keuring
a. Toegelaten tot de keuring worden:
1) hengsten die staan ingeschreven in een van de registers van de vereniging;
2) hengsten die staan ingeschreven in één van de stamboeken van een door het GrP erkende vereniging en voldoen aan de eisen zoals gesteld in het keurings- en stamboekreglement.

Verder kan het bestuur op advies van de foktechnische commissie hengsten toelaten die niet aan deze voorwaarden voldoen, maar wel passen binnen de fokkerij van het Groninger paard.

b. De hengsten die deelnemen aan rubriek B dienen 3 jaar oud te zijn, gerekend vanaf 1 januari van het geboortejaar.

19.3 Keuringsrubrieken
– rubriek A : 2-jarige hengsten, gerekend vanaf 1 januari van het geboortejaar
– rubriek B : nog niet eerder tot stamboekhengst gekeurde hengsten
– rubriek C1 : hengsten die het jaar voorafgaand aan de keuring zijn goedgekeurd als stamboekhengst
– rubriek C2 : stamboekhengsten t/m 15 jaar
– rubriek C3 : stamboekhengsten die conform artikel 20 zijn vrijgesteld van presentatie
– rubriek D : hengsten gesloten NeWP boek en eventueel van andere, erkende stamboeken.

Wanneer hengsten uit rubriek D gekeurd worden volgens de normen van het GrP, dan kunnen ze gekeurd worden in rubriek B. Als ze blijken te voldoen aan de normen zoals gesteld in het keuringsreglement, dan worden ze opgenomen als GrP stamboekhengst.)

Terug naar de agenda