Bestuurslid (m/v)

Bestuurslid (m/v)

Waarom deze oproep:

Het bestuur zoekt  een bestuursleden die  zich  wil inzetten voor de instandhouding en het stimuleren van de fokkerij van het Groninger paard. De bestuursleden worden (behoudens de voorzitter) niet in functie gekozen, daardoor zijn zittende bestuursleden vrij om de functies naar kennis en voorkeur te verdelen.

De taken het bestuurslid zijn o.a.:

 • Bijwonen bestuursvergaderingen
 • Organiseren bijeenkomsten en keuringen
 • Werven van adverteerders/ sponsors
 • Aanleveren voor redactionele stukken voor de nieuwsbrief en het ledenblad
 • Actief beleid uitzetten
 • Promoten van het Groninger paard in de meest brede zin van het woord.

Taakomschrijving

Voorzitter (vacature)

 • Externe contacten, boegbeeld van de vereniging
 • Leiding van de vergaderingen
 • Algemene coördinatie

Penningmeester

 • Begroting
 • Financiële verantwoording
 • Uitvoering financieel beheer i.s.m. stamboekkantoor

Secretaris (vacature)

Verantwoordelijk voor:

 • Inkomende en uitgaande post en mail en bewaking van opvolging
 • Agenda en notulen bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen
 • Ledenadministratie in samenwerking met het stamboekkantoor
 • Archiveren post

Tijdsbeslag: 8 uur per week

 Bestuurslid promotie (vacature)

 • Beheer website en sociale media
 • Organisatie evenementen
 • Verenigingsblad i.s.m. redactie
 • In- en verkoop promotieartikelen

Tijdsbeslag: 6 uur per week

Bestuurslid educatie en relatie

 • Perscontacten
 • Organisatie lezingen en studiereizen
 • Contacten onderhouden met verwante organisaties
 • Begeleiding opzet archief (historische documenten en illustraties etc .)
 • Opstellen beleidsstukken

Tijdsbeslag: 6 uur per week

Bestuurslid fokbeleid

 • Zorgdragen voor uitvoering fokbeleidsplan
 • organisatie van stamboekadminstratie i.s.m. stamboekkantoor.
 • Overleg met Foktechnische commissie, inspecteur en juryleden.
 • Vraagbaak voor leden fokkers, hengstenhouders
 • Bevorderen deelname aan keuringen
 • Bezoeken keuringen

Tijdsbeslag: 4 uur per week

Bestuurslid activiteiten

 • Organisatie van keuringen
 • Contact met organisatoren van verenigingsweekend, horse event, landbouwbeurs etc.

Meedenken en bijdragen aan beleid en evenementen

Tijdsbeslag: 4 uur per week