Bestuurslid (m/v)

Bestuurslid (m/v)

Waarom deze oproep:

Het bestuur zoekt  een bestuurslid die  zich  wil inzetten voor de instandhouding en het stimuleren van de fokkerij van het Groninger paard.

De taken het bestuurslid zijn o.a.:

  • Bijwonen bestuursvergaderingen
  • Organiseren bijeenkomsten en keuringen
  • Werven van adverteerders/ sponsors
  • Aanleveren voor redactionele stukken voor de nieuwsbrief en het ledenblad
  • Actief beleid uitzetten
  • Oprichten Media commissie
  • Promoten van het Groninger paard in de meest brede zin van het woord.

Voelt u zich geroepen om u kandidaat te stellen voor de bestuursfunctieof wilt u nadere informatie neem dan contact op met: Peter Kats (voorzitter) op 06-21272822 of stuur een CV met motivatie, waaruit bovengenoemde specifieke kennis blijkt, naar katschardt@planet.nl.