Statuten en reglementen

De basisregels zijn vastgelegd in de statuten van Vereniging Het Groninger Paard. Het huishoudelijk reglement regelt de praktische zaken van de vereniging. In het stamboek- en keuringsreglement zijn bepalingen opgenomen voor bijvoorbeeld opname van Groninger paarden in de stamboekregisters, beoordeling tijdens keuringen en te behalen onderscheidingen.

Statuten (PDF, 157 kb)
Huishoudelijk reglement
Stamboekreglement (PDF, 310 kb)
Keuringsreglement (PDF, 519 kb)

Linten