De Vereniging

We zijn een middelgrote vereniging, die zich enthousiast inzet voor liefhebbers en fokkers van hoenders, dwerghoenders en sierduiven uit Velp en (verre) omgeving.

De vereniging werd opgericht op 31 maart 1921 en bestaat in 2021 dus 100 jaar! Binnen de vereniging is er altijd veel belangstelling geweest voor het behoud van de Nederlandse rassen. De vereniging kende leden uit het gehele land en genoot ook landelijke bekendheid. In de periode 1950 -1980 telde de vereniging ongeveer 150 leden. Het ledental daalde sterk, mede door vergrijzing en verhuizing. De laatste jaren is het ledental weer gestegen en bedraagt nu ruim zestig; de inbreng van de PR-commissie heeft hier zeker aan bijgedragen.

Onze PR-commissie stelt alles in het werk om de naamsbekendheid en daarmee het ledenaantal van de vereniging te vergroten. Zij doet dit door deelname aan diverse evenementen, zoals het Schaapscheerdersfeest in Rheden en voorheen de Velleper donderdagen. 

Meer informatie over onze activiteiten vindt u op deze website. Bent u geïnteresseerd geraakt of heeft u andere vragen neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of bezoek eens één van onze vergaderingen of activiteiten.

Het Nuthoen is lid van:
* Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) : hoenders, dwerghoenders en konijnen.
* Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS): sierduiven.
* Nederlandse Hoender Club (NHC); richt zich speciaal op behoud van de oorspronkelijke Ned. Rassen.