30 januari 2018 | Samen sterk, de sector is te mooi om te verliezen!

Beste Collega Vleesveehouders en Terreinbeheerders,
Zoals u weet hebben we per 1 januari 2018 te maken met de fosfaatwet, waar we onterecht en onbedoeld zijn in gezogen.

Momenteel vinden er nog steeds constructieve gesprekken plaats met LNV over het uitzonderen van jongvee van vleesrassen.
Helaas moeten we ook concluderen dat de collegaboeren waarvoor we momenteel solidair zijn op verschillende manieren over de schreef gaan.
Deze ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat het creëren van een uitzondering voor de vleesveehouders onmogelijk wordt, omdat het grotere doel, de derogatie, behouden moet blijven.
Ik ben van mening dat we, naast de gesprekken op het ministerie, ook op een andere manier duidelijk moeten maken dat de wet de toekomst van vele vleesveebedrijven onmogelijk maakt.

Graag wil ik u dan ook uitnodigen om in gezamenlijkheid tot een strategie te komen. Waarbij de juridische route mogelijk ook een optie is.
Ik zal een aantal advocatenkantoren uitnodigen om hun zienswijze en plan van aanpak te presenteren.

De kosten van de avond worden gedragen door natuurorganisaties, stamboeken en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).

Graag zie ik u op maandag 12 februari 19:30u in De Schakel te Nijkerk.
Adres: Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
Samen sterk, de sector is te mooi om te verliezen!
Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om vóór zaterdag 3 februari middels een antwoord op deze mail door te geven of u aanwezig bent, en zo ja met hoeveel personen.
Dit omwille van de verdere organisatie met betrekking tot de locatie.
Deel deze uitnodiging zeker ook met iedere betrokkene, zodat er niemand gemist wordt.
Heeft u verdere vragen, belt u mij gerust.
Met vriendelijke groet,

Maurits Tepper
maurits@eytemaheert.nl
06-21824868
www.eytemaheert.nl

Ga naar het Nieuwsoverzicht