13 februari 2018 | Zoog- en weideveehouders bundelen krachten om doodsteek door fosfaatregelgeving te voorkomen

De zoog- en weideveehouderij is onbedoeld in het fosfaatrechtenstelsel terechtgekomen en als er niks verandert, zou dit het einde van de sector betekenen. Op 12 februari kwamen daarom ruim 200 zoogveehouders samen in Nijkerk om de juridische mogelijkheden af te wegen. Tijdens deze avond zijn veel inzichten en ervaringen gedeeld door specialisten en vanuit de aanwezigen. De conclusie van de avond was dat gezamenlijk optrekken cruciaal is.

Al geruime tijd wordt er met het ministerie van LNV gesproken over potentiële oplossingsrichtingen gesproken. Minister Carola Schouten ziet de problematiek maar kan niet garanderen dat er een oplossing komt. Ze kon zelf uiteindelijk niet aanwezig zijn maar stuurde nog wel een boodschap voor de aanwezigen:

“De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de zoog- en weidekoeienhouders en ambtenaren van mijn ministerie.

Tijdens deze overleggen hebben de sectorvertegenwoordigers duidelijk gemaakt dat de zoog- en weidekoeienhouders worden geconfronteerd met negatieve consequenties van het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij. Een stelsel dat is bedoeld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij te beperken en te borgen.

Ik heb oog voor de problematiek van de zoog- en weidekoeienhouders. Daarom proberen wij met elkaar tot een oplossing te komen. We zijn hier op dit moment druk mee bezig.

Dit is geen eenvoudige opgave, een eventuele oplossing moet controleerbaar en handhaafbaar zijn en mag geen gevaar opleveren voor het borgen van het sectorale fosfaatproductieplafond in de melkveehouderij en zal moeten passen binnen de Europese staatssteunkaders. Ik kan daarom ook nog niet zeggen of een oplossing daadwerkelijk tot stand komt. Ik streef ernaar om rond 1 maart meer duidelijkheid te kunnen geven.”

Op korte termijn komt er dus meer duidelijkheid maar of de oplossing geboden wordt is nog geen zekerheid. Een plan B is daarom noodzakelijk en de voorbereidingen hiervoor kunnen niet langer op zich laten wachten aangezien het stelsel al in werking is getreden en elke vertraging dus grote gevolgen kan hebben voor de veehouders.

Tijdens de avond in Nijkerk hebben drie specialisten zich gepresenteerd en de mogelijkheden die zij voor ogen hebben. Hieruit werd overduidelijk dat plan B een juridisch pad volgen is, waarin gemeenschappelijke actie en individuele situaties hand in hand gaan. Bout advocaten zal het voortouw nemen in het voorbereiden van juridische procedures.

Het totale kostenplaatje wordt geschat op €25.000,-. Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft aangegeven een deel van deze kosten te financieren met hulp van crowdfunding aangezien een groot deel van de zeldzame runderen in deze sector zit. Deze dieren zijn zo’n 20% van de totale zoog- en weideveehouderij. De kosten per individuele boer zullen verder afhankelijk zijn van het aantal deelnemers maar worden geschat op zo’n €150,- per deelnemer. Dit is inclusief de begeleiding van de bezwaarprocedure van de individuele deelnemers! Gezien de vele aanmeldingen in Nijkerk om mee te doen is de verwachting dat dit uiteindelijk nog minder zal zijn.

Aanmelden is nog mogelijk tot vrijdag 16 februari via vleesveehouderij@gmail.com, of door een reply op deze email te sturen. Na aanmelding ontvangt u een vragenlijst van het advocatenkantoor.

Deze uitnodiging om mee te doen is verstuurd onder zoveel mogelijk zoog- en weideveehouders uit mijn netwerk. Mocht u collega-boeren kennen die deze mail niet gehad hebben en toch geïnteresseerd kunnen zijn om mee te doen, stuur dit bericht dan gerust aan ze door.

Met vriendelijke groeten,

Maurits Tepper

Ga naar het Nieuwsoverzicht