16 februari 2018 | Fosfaatrechten niet melkleverende bedrijven,

Op dit moment is het onderwerp van de fosfaatrechten, op basis van de huidige wet benodigd voor jongvee van niet melkleverende rundveebedrijven, volop in het nieuws. Met name zoogkoeien houders van zowel vleesveerassen als van zeldzame rassen hebben hiermee te maken.

De insteek van de VLR is nog steeds om de Lakenvelder uit te zonderen van deze wet. Omdat dat een gezamenlijk belang is van ons met andere zeldzame rassen en ook met vleesveehouders trekken we waar mogelijk gezamenlijk op. Het overleg met het Ministerie is nog steeds gaande en de landbouw minister mevr. Schouten heeft aangegeven om voor 1 maart duidelijkheid te geven. Echter is nu niet in te schatten of dit de uitkomst geeft die we wensen, zoals wel in 2017 is gebeurd.

Een deel van de mensen met Lakenvelders hebben een beschikking ontvangen met daarin hun referentie kilogrammen fosfaat. Voor deze groep is het van belang dat ze binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar maken.

In het bezwaar kunnen als argumenten worden opgenomen dat we geen onderdeel van deze wet willen zijn omdat we ook geen veroorzakers van het probleem zijn. Dat we onevenredig zwaar worden getroffen, dat de instandhouding van het ras in gevaar komt, dat we geen melkvee hebben, dat de economische opbrengsten niet in verhouding staan met melkvee etc.

Afgelopen maandag is er een initiatief opgestart om gezamenlijk een rechtszaak te voeren tegen de overheid. Hieraan deelnemen kan voor u ook een optie zijn. U heeft hier reeds een mail over ontvangen en anders kunt u informatie vinden of u aanmelden via de mail: vleesveehouderij@gmail.com ,waarna u een vragenlijst ontvangt. Op basis van eerdere rechtszaken blijkt dat alleen individuele bedrijven kunnen meedoen. Het deelnemen kan naast uw bezwaar op uw beschikking plaatsvinden. Het heeft dus geen zin om als Vereniging aan dit initiatief deel te nemen.

De VLR blijft in samenwerking met de SZH wel ijveren voor een uitzondering op de wet voor de zeldzame rassen.

Een deel van de bedrijven heeft geen beschikking voor fosfaatrechten ontvangen van RVO. Deze groep kan twee dingen doen. Als nog een beschikking opvragen en vervolgens bezwaar maken is de eerste optie. Ook dan kunt u deelnemen aan het genoemde gezamenlijke initiatief.

U kunt ook geen beschikking aanvragen en afwachten. Ook dan zal het nog mogelijk zijn om de overheid in gebreke te stellen als blijkt dat u toch een beschikking nodig had gehad. Het opvragen van een beschikking kan ook als een signaal worden opgevat dat u de wet accepteert waarvan we juist de terechtheid voor ons bestrijden.

Uiteraard is het mogelijk om nog andere individueel actie te ondernemen met eigen adviseurs of zelf een bezwaar op te (laten) stellen.

Er zijn veel mogelijkheden, en niet voor ieder zal dezelfde weg de meest logische zijn, vandaar dat wij u willen informeren over de huidige stand van zaken, die misschien ook al weer snel kan veranderen.

De VLR blijft actie voeren om de wet voor onze Lakenvelders van tafel te krijgen en trekt daarin samen op met de andere zeldzame rassen binnen de SZH.

Let op, men kan zich inschrijven voor de gezamenlijke rechtszaak tot maandag a.s.

Namens de VLR

Arie Apeldoorn, voorzitter

Ga naar het Nieuwsoverzicht