Nieuws

6 april 2020 | Protocol voor Stierenkeuringen VLR tijdens de Corona crisis

Tijdens de corona crisis volgt de VLR de aanbevelingen van de overheid. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de keurmeesters geen bedrijfsbezoeken afleggen. Om het nu toch mogelijk te maken stieren te laten keuren die komend seizoen ingezet kunnen...

Meer informatie

16 maart 2020 | Maatregelen tegen verspreiding Corona-virus!!!

Geachte leden van de VLR, Vanwege de huidige maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering tot nader order uit te stellen. Ook het inspectiewerk wordt opgeschort totdat de...

Meer informatie

13 december 2019 | 150 euro dierpremie voor zeldzame melkkoe

Veehouders met melkgevende koeien, die zijn aangemerkt als zeldzaam huisdier, beuren over 2019 en 2020 een dierpremie. Die bedraagt 150 euro per aanwezige koe per jaar en wordt betaald door het ministerie van LNV. Lees Hier het...

Meer informatie

26 oktober 2019 | Lakenvelder stierkalveren

4 oktober 2019 Beste leden van de VLR, Rond deze periode in het jaar bent u gewend van de Stichting Lakenvelder Vlees informatie te ontvangen over de Lakenvelder stierkalveren, die door de mesters bij u opgehaald kunnen worden. De...

Meer informatie

25 oktober 2018 | Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij

Afgelopen vrijdag 19 oktober is de verplichte notificatieperiode van de vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij afgelopen. Zoals we hadden gehoopt en verwacht zijn er geen bezwaren tegen de regeling ingediend. De minister heeft de regeling dan ook...

Meer informatie

10 oktober 2018 | Prijsbepaling Lakenvelder Stiertjes

Klik hier voor de prijsbepaling Lakenvelder Stiertjes...

Meer informatie

16 juli 2018 | Subsidie en GLB-steun voor behoud van zeldzame rassen

Er komt een provinciale POP-subsidie beschikbaar voor het behoud van zeldzame oud-Hollandse dubbeldoelrassen. Daarnaast komt er in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een vorm van ondersteuning voor deze rassen. De Tweede Kamer...

Meer informatie

16 februari 2018 | Fosfaatrechten niet melkleverende bedrijven,

Op dit moment is het onderwerp van de fosfaatrechten, op basis van de huidige wet benodigd voor jongvee van niet melkleverende rundveebedrijven, volop in het nieuws. Met name zoogkoeien houders van zowel vleesveerassen als van zeldzame rassen hebben...

Meer informatie

13 februari 2018 | Zoog- en weideveehouders bundelen krachten om doodsteek door fosfaatregelgeving te voorkomen

De zoog- en weideveehouderij is onbedoeld in het fosfaatrechtenstelsel terechtgekomen en als er niks verandert, zou dit het einde van de sector betekenen. Op 12 februari kwamen daarom ruim 200 zoogveehouders samen in Nijkerk om de juridische...

Meer informatie

30 januari 2018 | Samen sterk, de sector is te mooi om te verliezen!

Beste Collega Vleesveehouders en Terreinbeheerders, Zoals u weet hebben we per 1 januari 2018 te maken met de fosfaatwet, waar we onterecht en onbedoeld zijn in gezogen. Momenteel vinden er nog steeds constructieve gesprekken plaats met LNV over...

Meer informatie