Actueel

Prijsbepaling Lakenvelder Stiertjes miv 1 oktober 2018:

Zoals in ons blad De Lakenvelder ( nr 3 -2018) al aangekondigd, onderstaande de prijscondities voor de Lakenvelder stierkalfjes met ingang vanaf 1 oktober 2018:

Uitgangspunt hierbij is altijd geweest, en nog steeds van toepassing, dat de prijs een meerwaarde voor alle betrokkenen ( fokkers/mesters/grossier/slager) moet kunnen opleveren. Inkoop referentie hierbij is de reguliere kalveren handel.

Op dit moment blijkt dat de betaalde vergoeding “weg” loopt t.o.v. de reguliere handel. De Lakenvelder stier kalveren worden tegen een hogere prijs ingekocht, waardoor we ons bij de eindverbruiker uit de markt prijzen.

De eindverbruiker, lees horeca, vergelijkt ons met de reguliere handel. Alhoewel zij bereid zijn een vergoeding “plus” te betalen, blijkt dat we ruim aan de boven kant van de prijsacceptatie zitten.

Willen we onze continuïteit op langere termijn borgen, dan zullen we moeten meebewegen op de golfbewegingen binnen de markt.

Deze marktbeweging zal altijd blijven bestaan. Soms is de prijs wat hoger, soms wat lager.

 

Voor nu betekent dit het volgende:

 

  • De basisprijs voor stierkalveren is vastgesteld op € 225.00
  • De extra vergoeding, bij stiertjes ouder dan e 4 maanden is € 5.00 per week.
  • De maximale prijs bij 8 maanden is € 305.00
  • De toeslag bij grotere koppels komt te vervallen.
  • De maximale leeftijd waarop kalveren opgehaald worden, is vastgesteld op 8 maanden.
  • De kalveren dienen minimaal 10 dagen gespeend te zijn bij het ophalen.
  • U moet de gele registratiekaart hebben en meegeven met het stiertje.

 

De mester heeft altijd de mogelijkheid om van bovenstaande af te wijken, indien een kalf een afwijkend groeipatroon en/of gewicht heeft .

 

Onderstaand de adressen en regio indeling, met wie u contact kunt opnemen om de stierkalveren aan te bieden

  • De heer Bennie Hulsman voor West, Midden en Noord Nederland:

Tel: 06-52 52 74 42

  • De heren Rard Dullens en Leon Benders Voor Zuid en Oost Nederland:

Tel: 06-57 33 72 77 of 06-52 60 07 17

  • De heer Gradus Snitselaar voor Veluwe e.o.:

Tel: 0318-48 35 17