een titel

Welkom op de website van de Lotharingerclub. De raskonijnen hobby leeft en is volop in beweging en dat is ook het geval met de Lotharingerclub. Onze club behartigt de belangen van drie konijnen rassen, allen met het zo kenmerkende tekenings patroon, de groot- en klein Lotharinger en de jongste loot de Lotharinger dwerg. Onze doelstelling is het op niveau houden of verbeteren van de raskenmerken van de Lotharinger populatie in Nederland en het stimuleren van het houden en fokken van Lotharingers. Lees meer

Ledenvergadering

Op zaterdag 8 juni is de ledenvegadering aanvang 9.00 uur.

Nieuws

Inschrijfformulier Fokkersdag 2019Fokkersdag 8 juni 2019 toezenden aan: assinck.tonny@gmail.com
Uw kopie entbewijs inleveren bij het inkooien.