31 januari 2014 | MRIJ ALV en Studiedag 14 maart 2013

Op 14 maart 2013 heeft MRIJ ZUID haar ALV en Studiedag gehouden in de Accomodatie van Boerderij “Natuurlijk” te Lage Mierde. De opening wordt verricht door onze voorzitter, de heer Toon Loonen. Na de opening worden de gebruikelijke onderwerpen behandeld zoals verslag, financiën 2012 en de Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar was Willie Rooijakkers. Voor zijn vele werk en inzet wordt een boeket bloemen aangeboden door de voorzitter. Als nieuwe kandidaat stelt het bestuur voor om Willem Priems uit Berlicum te benoemen. De benoeming vindt plaats bij acclamatie. De ALV gaat unaniem akkoord. Frank v/d Heijden, voorzitter MRIJ kommissie, geeft een toelichting op het MRIJ Fokbeleid. Tevens geeft hij aan om een MRIJ Studiegroep op te richten. Bedoeling is om middels financiële kengetallen de MRIJ veeslag meer te promoten.

Na een korte pauze wordt een inleiding verzorgd door de heer Jan Leijten, verkoopleider Rundveehouderij Regio Zuid Agrifirm Feed met als onderwerp “Voeding in relatie tot de MRIJ veestapel”. Ook de aanwezige leden van MRIJ Oost worden welkom geheten. In het verhaal van Jan Leijten worden de sterke punten van de MRIJ veeslag ( omzet en aanwas, bevleesdheid, klauwen, hoog eiwitgehalte ) onder de aandacht gebracht. Ook voeding en gezondheid zijn belangrijke aspecten om tot een goed saldo te komen. Tijdens de inleiding ontstond een levendige discussie over de ingenomen standpunten van de inleider en de MRIJ veehouders in de zaal. In ieder geval is het einddoel via diverse wegen te bereiken. Het was een geslaagde dag.

Ga naar het Nieuwsoverzicht