22 februari 2015 | Uitnodiging MRIJ studiedag met huldiging MRIJ Koe van het jaar 2014

Geachte veehouder,

 

Datum: vrijdag 13 maart 2015

Locatie: Majorca Bar Poeldonk 17 5275 HP Den Dungen Tel: 073-5942955

 

Programma:

 

10.15 uur:         Ontvangst

10.30 uur:         Opening door voorzitter Toon Loonen MRIJ Zuid

10.35 uur:         Kort jaar- en kasverslag 2014

                           Verslag 12 maart 2014

10.45 uur:         Bestuursverkiezing:                       

                      Aftredend en herkiesbaar: Wim van Dinther Oss

10.50 uur:      Vaststellen kontributie 2015

10.55 uur:         Gebruik MRIJ stieren uit de Genenbank door Frans Kuijpers

                        Rondvraag en mededelingen

 

11.00 uur:      Ontvangst leden MRIJ Oost en overige mensen.

 

11.15 uur:       * Rasverschillen in vetzuursamenstelling, toegelicht door Mw.            Myrthe Maurice v. Eijndhoven, Onderzoeker, Wageningen UR

                   * Toelichting MRIJ Fokbeleid door Frank v/d Heijden, lid MRIJ          Kommissie en Henk Verheij ( CRV )

                      * Toelichting MRIJ Bedrijf Spierings v/d Sanden

 

13.00 uur:      Gezamenlijke lunch aangeboden door MRIJ Zuid en Oost

14.00 uur:      Vertrek naar bedrijf Fam. Spierings v/d Sanden Hooidonksestraat 1B 5275 HV Den Dungen

14.15 uur:      MRIJ topkoeien toegelicht door Frans Kuijpers Huldiging MRIJ koe 2014: No: 5369 0460 1 Marijke 48

15.30 uur:      Einde

 

Voor de leden van MRIJ Zuid en Oost zijn geen kosten verbonden aan deze dag.

I.v.m de lunch dienen wij het aantal personen door te geven.

Aanmelding: U kunt zich aanmelden t/m dinsdag 10 maart 2015 bij het secretariaat.

Email: afvink@hotmail.com per telefoon 0499-473235 / 06-23956520

 

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur MRIJ Zuid,

Albert Vink, secretaris.

Ga naar het Nieuwsoverzicht