Links

Meer over het Bonte Bentheimer landvarken, met tips over het landvarken in kleinschalige houderij
bontebentheimer.nl

Meer over varkens:
Levende Have

Meer over varkens en gezondheid:
Porq.nl

Meer over varkens als landschapsontwikkelaar
op website Verantwoorde Veehouderij

Meer over Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen
op SZH.nl