ALV 2018

Op 10-11-2018 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de zwartbles-fokkersgroep plaatsgevonden. We hebben een vruchtbare vergadering gehad waarin Wim en Tilly in het zonnetje gezet zijn.

Na een heerlijke lunch, die werd verzorgd door de Aker, zijn we het middag programma gestart.

Anouk Schurink nam ons mee in de wereld van het Centrum voor Genetische bronnen Nederland. Zij heeft ons uitleg gegeven over de waarde van het conserveren van, met name, zeldzame huisdierrassen. Dit zowel in de genenbank als het houden van levende have. Vervolgens zijn de onderwerpen inteelt en verwantschap aan de orde geweest. Dit was duidelijk weergegeven met verschillende voorbeelden waaronder een voorbeeld met “shaun het schaap”. Het CGN is bezig met een pedigree onderzoek bij de zwartblespopulatie. Er wordt gekeken naar het verwantschap en het inteeltpercentage. Aan de hand van de uitslagen hiervan zullen er adviezen en opties besproken worden. Zodat in de toekomst de genetische diversiteit zo groot mogelijk blijft binnen de zuivere zwartblespopulatie. Ook wordt er in het najaar van 2018 geprobeerd om van maar liefst 11 rammen, die ingeschreven staan bij de zwartbles-fokkersgroep, sperma te winnen. Dit wordt gedaan zodat er voor de toekomst genetisch materiaal beschikbaar is voor als het ras door wat voor reden dan ook bekneld komt te zitten.

 

Wiepke