25 november 2019 | Nieuws

  • We zijn gestart met de rammencirkel!

Een rammencirkel wordt ook wel kringfokkerij genoemd. Deelnemers worden wel kringleden genoemd. Door het fokken aan de hand van een rammencirkel zal een homogener koppel zwartblessen ontstaan die nauw aan elkaar verwant zijn maar waarvan het inteeltpercentage erg laag is. Dit heeft een enorm positief effect op de genetische diversiteit binnen de zwartblesschapen zonder dat er verlies van belangrijke eigenschappen plaatsvindt.

Er hebben er zich zes leden aangemeld voor deelname aan de cirkel. Met deze zes leden gaan we de rammencirkel opstarten. Er is een groepsmail gestart waar we elkaar op de hoogte gaan houden. In januari/februari zal de eerste vergadering plaats vinden waar we de opzet van de rammencirkel verder gaan uitwerken. We hebben er veel zin in!

 

Niet aangemeld maar wel meedoen? Geef je snel op bij één van de bestuursleden van de zwartbles-fokkersgroep.

 

 

  • Wim Lexmond is door de ALV aangesteld als bestuurslid.

 

  • Volgend jaar, ons lustrumjaar, zullen er leuke activiteiten plaatsvinden! We zien jullie graag op één, of meerdere activiteiten die we gaan organiseren.
Ga naar het Nieuwsoverzicht